Voor bewoners

Tijdelijke afsluiting fietspad Van Essenlaan-Gelders Benedeneind

Medio week 25 wordt het fietspad bij het i-centrum

Openbare inrichting en werkzaamheden

7 april, 2021 Belangrijk! Storten afval in openbaa

Wijkmanager Janneke Penterman

Janneke Penterman is het aanspreekpunt voor wijk

Servicemeldingen gemeente

Voor het melden van losliggende stoeptegels, defec

Veens

Als inwoner van Veenendaal-oost ‘maakt u de wijk’.