Voor bewoners

Stadsakkers zoekt vrijwilligers

Op de Stadsakkers aan de Dragonderweg worden groen

Openingstijden i-centrum aangepast

Het i-centrum is vanaf nu open op: woensdag van 10

Grofvuil? Breng het zelf weg!

De afgelopen tijd zijn de eerste woningen op de ei

i-centrum eindejaarsperiode dicht

Van vrijdag 23 december t/m dinsdag 3 januari 2023

Herstelwerkzaamheden Gelders Benedeneind

Van woensdag 30 november t/m vrijdag 2 december wo

Centrale speelplek eiland L

De speeltoestellen voor eiland L in Veenderij kunn

Definitief ontwerp Waterhuisplein

Het ontwerp voor het Waterhuisplein op eiland L is

Reconstructie kruising Van Essenlaan/Heemraad

Vanaf 10 oktober aanstaande wordt gestart met werk

Contouren Fase 3 De Groene Grens zichtbaar

Fase 3 in de inrichting van De Groene Grens voorzi

Verwacht: sociale huurwoningen Veenvesters

juli 2022 – Op de eilanden H en I  in Veende