Groen en water

Groen is in Groenpoort volop aanwezig. Het groen wordt door bewoners en gebruikers beleefd op 3 niveaus:

-De gekromde singel, de belangrijkste groenblauwe drager van de wijk

-De groene buffers, die zich tussen de buurten bevinden en samen met de singel Groenpoort in zes woongaarden verdelen

-De groene brinkjes, centraal in elke buurt te vinden. Ze bieden ruimte voor spelen en ontmoeting.

VO Inrichtingsplan Groenpoort d.d

Bomen

Door de hele wijk wordt een groen beeld gecreeerd door inpassing van bestaande bomen en de aanplant van verschillende soorten nieuwe bomen. Langs de Oostersingel, die Groenpoort van noord naar zuid doorsnijdt, worden bomen in de 1e en 2e grootte geplaatst.  Dit geldt ook voor de wijkentree’s, de brinkjes en de twee groene bufferzones. In deze parkzones zorgen de verschillende groottes van bomen voor een natuurlijk en parkachtig beeld.

Langs de Dragonderweg en aan de fietsstraat worden 3e grootte bomen geplaatst. Zij geven een groen beeld en bieden veel seizoensgebonden variatie. De knotwilgen of elzen aan de fietsstraat zorgen voor een mix van een statige singel en een cultuurlijke kade.

Biodiversiteit

Voor alle nieuw aan te planten bomen geldt dat er gelet wordt op het vergroten van de plaatselijke biodiversiteit. Daarom worden bij voorkeur soorten toegepast voor bijen en vogels met variatie in bloeiperiodes.

Water

In Groenpoort wordt veel aandacht besteed aan een klimaatadaptief watersysteem. De gekozen principes zijn voor bewoners goed te zien in de openbare ruimte, zowel in de groene inrichting als hoe de afvoer van hemelwater wordt geregeld. Dit zorgt voor een groene, biodiverse inrhcting van de brinkjes en parkzones met speelplekken, die tijdens regenachtige dagen een andere verschijning krijgen.

Afvoer van water vindt voor een aanzienlijk deel plaats via wadi’s, greppels en open water. Het doel is om zoveel mogelijk water vast te houden om verdroging tegen te gaan.

In een klimaatbestendig Groenpoort kan bij extreem weer wateroverlast worden voorkomen. Dit betekent dat het watersysteem bestand is tegen meer neerslag in kortere tijd en in periodes van droogte. De klimaatadatieve inrichting zorgt bovendien voor een hogere belevingswaarde.