De Groene Grens

Op de grens tussen Veenendaal en Ede ligt een natuurlijke groene grens, de zogenaamde natuurontwikkelingszone De Groene Grens. Dit gebied bevindt zich tussen de Dragonderweg en de Zuiderkade. Deze groene zone zorgt niet alleen voor een natuurlijke gemeentegrens tussen Veenendaal en Ede, maar houdt ook de landschappelijke waarden van het Binnenveld in stand.

Natuur & recreatie, inrichting in 3 fasen
De Groene Grens wordt gefaseerd ingericht en biedt diverse recreatieve mogelijkheden voor de bewoners van Veenendaal-oost. Het is een gebied dat uitnodigt tot wandelen en recreatie.

Fase 1 (zuid) ligt ter hoogte van Veenderij
Fase 2 (noord) ligt ter hoogte van Groenpoort
Fase 3 (midden) ligt ter hoogte van Buurtstede

Meer informatie over De Groene Grens Noord en Zuid en de tekeningen vind je hier>.

Zomer 2022 is gestart met de aanleg van fase 3 natuurinrichting van De Groene Grens. Gemeente Veenendaal verwacht de aanleg af te kunnen ronden in 2023.

Fase 3 voorziet in natuur, recreatie, waterberging en duurzame landbouw. In samenspraak met het Waterschap Vallei & Veluwe bevat het totaal 3,8 hectare aan waterberging c.q. overloopgebied. Fase 3 omvat het gebied direct ten oosten van het centrale wijkdeel Buurtstede (Veenendaal-oost) en ook een driehoek bij de Meentdijk/Dragonderweg.

Met name het gedeelte bij Buurtstede heeft bijzondere natuurpotentie, geschikt voor  blauwgraslanden. In dit gebied wordt wandelen ook mogelijk, onder andere over vlonderpaden. Deze nieuwe vlonderpaden zijn aan de zuidzijde toegankelijk via de reeds aanwezig brug aan de noordzijde van het zuidelijk deel en aan de andere zijde via een brug naar de Dragonderweg. Zo ontstaat een struinrondje door het gebied heen. Bij de entree aan de Dragonderweg komt nog een informatiepaneel te staan.