De Groene Grens

Op de grens tussen Veenendaal en Ede ligt een natuurlijke groene grens, de zogenaamde natuurontwikkelingszone De Groene Grens. Dit gebied bevindt zich tussen de Dragonderweg en de Zuiderkade. Deze groene zone zorgt niet alleen voor een natuurlijke gemeentegrens tussen Veenendaal en Ede, maar houdt ook de landschappelijke waarden van het Binnenveld in stand.

Natuur & recreatie
De Groene Grens wordt gefaseerd ingericht en biedt diverse recreatieve mogelijkheden voor de bewoners van Veenendaal-oost. Het is een gebied dat uitnodigt tot wandelen en recreatie. Fase 1 en 2, te weten het noordelijk en zuidelijk deel van De Groene Grens, zijn al uitgevoerd.

Start aanleg natuurgebied Fase 3
Ter hoogte van  Buurtstede wordt in juli 2022 gestart met de aanleg van de laatste fase natuurinrichting van De Groene Grens. Gemeente Veenendaal verwacht de aanleg af te kunnen ronden in het eerste kwartaal van 2023.