Ontwikkelingsbedrijf Veenendaal-oost (OVO)

Het Ontwikkelingsbedrijf Veenendaal-oost (OVO) is hét aanspreekpunt bij zaken, die met de ontwikkeling en realisering van de wijk Veenendaal-oost te maken hebben. Naast de planvorming, het bouw- en woonrijp maken en het uitgeven van bouwrijpe kavels aan ontwikkelaars, is het ook haar taak burgers, geïnteresseerden en pers zo goed mogelijk op de hoogte te houden. Ook de positionering van de wijk als aantrekkelijk woongebied ligt in handen van OVO.

OVO bestaat in 2023 20 jaar.

Krachten bundelen door samenwerking

Veenendaal-oost komt tot stand via een zogenaamde PPS-constructie, die staat voor Publiek Private Samenwerking. OVO is een samenwerkingsverband tussen de gemeente Veenendaal en de Grondexploitatie Quattro Veenendaal C.V. Deze laatste partij bestaat uit LATEI projectontwikkeling (uit Amersfoort), Veenvesters en Van Elst Vastgoed BV (beide uit Veenendaal). OVO geeft namens beide partijen richting aan de ontwikkeling en realisering van het wijkgebied Veenendaal-oost.

Kwaliteit staat voorop

Samenwerking tussen de publieke en private sector vereist overleg en goede communicatielijnen. Door regelmatig overleg met betrokken partijen zorgt OVO dat ambities op het gebied van onder meer wonen en leefomgeving optimaal worden ingevuld. Dankzij het afstemmen van kennis, daadkracht en ‘know how’ van alle partijen plukt Veenendaal-oost de vruchten van deze samenwerking.

Logo

Om de blijvende band met het oorspronkelijke gebied te verankeren, heeft OVO met haar logo bewust voortgeborduurd op het begrip ‘dragonder’. Het verwante Engelse woord ‘dragonfly’ betekent waterjuffer en dat is uitgerekend één van de prachtige insecten die voorkomen in het gebied. Dat de band met het verleden ook echt gestalte krijgt, blijkt onder meer uit de speciale wijze waarop water haar eigen plek in de ontwikkeling krijgt.

Het team

OVO bestaat uit een klein team van toegewijde en enthousiaste medewerkers:
Directie: Giel van der Vlies en Francois van Doesburg
Procesmanagers: Rien ter Burg, Johan van der Werken en Bastiaan Moelands
Financieel manager: Martine Veenendaal
Officemanagers: Anne-Marie van Barneveld (Ontwikkelingsbedrijf) Janet van Kooten (i-centrum)
Communicatieadviseur: Sacha Berg
Informatrice: Lia van Vessem

Het kantoor

Het kantoor van OVO bevindt zich op de 1e etage van het i-centrum. De ingang bevindt zich aan de linkerkant van het gebouw.
Van Essenlaan 1, 3907 JA Veenendaal
telefoon: 0318 – 54 90 60
e-mail: info@ovo-veenendaal.nl

Het kantoor is bereikbaar op:
maandag t/m donderdag 08.30 – 17.00 uur,
vrijdag 08.30 – 12.30 uur.

Logo_OVO_V2-uitsnede