Kunst in Buurtstede: De Fabriek

Kunst in de wijk draagt bij aan het leefgenot. Ook bij de ontwikkeling van de verschillende kunstprojecten in Oost zijn bewoners actief betrokken geweest. In de eerste fase is gewerkt met tijdelijke kunstwerken met het thema ‘Pioniers’, mede bedoeld om de eerste bewoners met elkaar in contact te brengen. In de tweede fase kozen inwoners van de wijk voor kunstenares Carmela Bogman die met haar project ‘Oosterlicht’ letterlijk licht in de wijk bracht.

In de derde en laatste fase werd in samenwerking met jongeren uit de wijk een permanent kunstwerk als blikvanger voor de wijk gerealiseerd: De Fabriek. De gemeente schreef voor deze kunstopdracht een prijsvraag uit. Kunstenares Marjet Wessels Boer won deze prijsvraag en werkte samen met een aantal jongeren uit de wijk aan De Fabriek, dat in de buurt van De Brink staat (zie foto).

Kunst in Veenderij: Water-Scheiding

Vanaf het Waterhuisplein tot in het water van de centrale plas in Veenderij komt het kunstwerk Water-Scheiding te liggen. Dit kunstwerk is een ontwerp van beeldend kunstenaar Paul de Kort.

Uitgangspunt
Het ontwerp van het kunstwerk ‘Water-Scheiding’ in Veenderij is geinspireerd op de knik of verdraaiing van de verkavelingsstructuur van het oude veenlandschap rond de Grift. Deze ‘knik’ komt ook terug in het stedenbouwkundig plan van Veenderij. De driehoek van de waterplas bij het Waterhuisplein vormt nu als het ware het scharnierpunt.

Thema’s
Voor deze kunstopdracht is gekozen voor de thema’s water en ecologie. Plein en waterplas gaan er als het ware ‘hand in hand’ en de twee hoofdbestanddelen van het kunstwerk, vlonder en vissenbossen (die resp. cultuur en natuur vertegenwoordigen) haken hier letterlijk en figuurlijk in elkaar.

Samenwerking
Tijdens het ontwerpproces werd samengewerkt met een kerngroep van ca. 10 omwonenden, een grotere klankbordgroep, de gemeente Veenendaal en met Adviesbureau Haver Droeze. De laatste is verantwoordelijk voor het pleinontwerp.

[Momenteel loopt een aanvraag voor de omgevingsvergunning van het kunstwerk.]

De impressies geven een beeld van het kunstwerk in ‘gesloten’ en ‘geopende’ stand, zodat ’s winters bijvoorbeeld ook rondgeschaatst kan worden.