Kunst in de wijk – voor en ook door bewoners

Kunst in de wijk draagt bij aan het leefgenot. Ook bij de ontwikkeling van de verschillende kunstprojecten in Oost zijn bewoners actief betrokken geweest. In de eerste fase is gewerkt met tijdelijke kunstwerken met het thema ‘Pioniers’, mede bedoeld om de eerste bewoners met elkaar in contact te brengen. In de tweede fase kozen inwoners van de wijk voor kunstenares Carmela Bogman die met haar project ‘Oosterlicht’ letterlijk licht in de wijk bracht.

In de derde en laatste fase werd in samenwerking met jongeren uit de wijk een permanent kunstwerk als blikvanger voor de wijk gerealiseerd: De Fabriek. De gemeente schreef voor deze kunstopdracht een prijsvraag uit. Kunstenares Marjet Wessels Boer won deze prijsvraag en werkte samen met een aantal jongeren uit de wijk aan De Fabriek, dat in de buurt van De Brink staat (zie foto).