Hoe gaat Groenpoort eruit zien?

Groenpoort kenmerkt zich door een natuurrijk, ontspannen karakter met een divers woonprogramma. Straten binnen het plan zijn echte woonstraten waarbij de woningen op straat gericht zijn. Door een subtiele kromming in de straten ontstaat een afwisselend en aangenaam straatbeeld.

Hoogwaardig groen is op ieder niveau van het plan te beleven: van de lage hagen langs de voortuinen tot de groenverbinding met aangrenzend natuurgebied De Groene Grens. De groenbeleving vindt plaats op niveau van de gekromde singel, de groene buffers en de groene brinkjes. Voor alle nieuw aan te planten bomen geldt dat er gelet wordt op het vergroten van de plaatselijke biodiversiteit.

De singel als drager van Groenpoort

De centraal gelegen gekromde singel fungeert als entree en drager van Groenpoort. Een structurerend element binnen de wijk, dat een belangrijke rol speelt voor de klimaatadaptiviteit van het plan. Net als in ‘singelwijken’ gaan bebouwing, voortuin, verblijfsruimte, verkeersruimte, groen en water naadloos samen in een krachtig profiel. Langs de singel is ruimte voor een breed spectrum aan woningtypen, geïnspireerd door klassieke ingetogen maar hoogwaardige architectuur.

Groene buffers – noodzaak en ruimte

Twee stevige groene zones doorsnijden Groenpoort van west naar oost en vormen een belangrijke verbinding met het omliggende landschap. Het zijn de groene longen van het plan, zowel van belang voor de waterhuishouding binnen Groenpoort (waterretentie) alsook  voor sport, spel en recreatie.