Hoe gaat Groenpoort eruit zien?

Natuurrijk en ontspannen
Groenpoort kenmerkt zich door een natuurrijk, ontspannen karakter met een divers woonprogramma. Straten binnen het plan zijn echte woonstraten waarbij de woningen op straat gericht zijn. Door een subtiele kromming in de straten ontstaat een afwisselend en aangenaam straatbeeld. Hoogwaardig groen is op ieder niveau van het plan te beleven: van de lage hagen langs de voortuinen tot de groenverbinding met aangrenzend natuurgebied De Groene Grens. De groenbeleving vindt plaats op niveau van de gekromde singel, de groene buffers en de groene brinkjes. Voor alle nieuw aan te planten bomen geldt dat er gelet wordt op het vergroten van de plaatselijke biodiversiteit.

Gekromde lijnen, ook bij de singel
De centraal gelegen gekromde singel fungeert als entree en drager van Groenpoort. Het vormt een structurerend element binnen de wijk en speelt een belangrijke rol voor de klimaatadaptiviteit van het plan. Net als in ‘singelwijken’ gaan bebouwing, voortuin, verblijfsruimte, verkeersruimte, groen en water naadloos samen in een krachtig profiel. Langs de singel is ruimte voor een breed spectrum aan woningtypen, geïnspireerd door klassieke ingetogen maar hoogwaardige architectuur.

Groene buffers – noodzaak en ruimte
De twee stevige groene buffers doorsnijden Groenpoort en maken een belangrijke verbinding met het omliggende landschap. Ze vormen de groene longen van het plan. Bovendien zijn de buffers van belang voor de waterhuishouding binnen Groenpoort (waterretentie) en bieden ze ruimte voor sport, spel en recreatie.

Elke buurt zijn eigen brinkje
De groene brinkjes die centraal gelegen zijn binnen iedere woonbuurt, vormen een ontmoetingsplek voor bewoners en bieden ruimte voor speelvoorzieningen (voor de jongste leeftijdscategorieën). Veel woningen staan direct aan de brinkjes. Ze variëren in grootte en vorm.

1521_2208 Plankaart_Groenpoort 2 met straatnaam