Afwisselend wonen

In Buurtstede, het centrale deel van Veenendaal-oost, worden circa 1.250 nieuwbouwwoningen gebouwd,
waarvan de meeste inmiddels zijn bewoond. Hier ging Veenendaal-oost van start en werden
de eerste bewoners in 2010 feestelijk onthaald.

In Buurtstede wonen inmiddels vele
honderden gezinnen met groot plezier.

Buurtstede is ontwikkeld volgens het programma van Nieuw Wonen, dat mede mogelijk werd gemaakt door de provincie Utrecht. Denk dan aan een levensloopbestendige wijk, duurzaam, met kleine herkenbare buurten. Samen met buren vorm geven aan de wijk. Door veranderende levensomstandigheden niet snel hoeven te verhuizen, omdat de woningen aanpasbaar zijn. Een openbare inrichting, die goed toegankelijk is voor iedereen. Kortom, de plek van je leven.

nieuw-wonen

De vier buurtschappen van Buurtstede

Dwars door Buurtstede lopen stroken groen en waterpartijen die dit deelplan verdelen in vier buurtschappen: De Hoven, De Straten, De Erven en De Ontmoeting. Elk buurtschap heeft zijn eigen specifieke karakter en sfeer.  Dit is te zien in het stratenpatroon, de routes en de verbindingen, maar ook bij de verschillende indelingen van  de kavels, parkeeroplossingen en de overgang van de woning naar de straat.

De Hoven

De Hoven is een buurtschap met gezellige, intieme hofjes. In deze besloten woonomgeving is het veilig spelen voor kinderen. De buurtbewoners ontmoeten elkaar vanzelf in deze buurt. Vriendelijke zitjes markeren de overgang van binnen naar buiten, van woning naar straat. De kleur van de baksteen is overwegend bruin, met een afwisselende bebouwing van allerlei type woningen.

straten

De Straten

Zoals de naam al aangeeft, heeft het buurtschap De Straten een traditioneel stratenpatroon. Praktisch ingedeeld, met parkeermogelijkheden in de eigen straat en met afwisselende woningen in kleine blokjes. Erkers aan de woningen benadrukken het vriendelijke karakter en leggen een directe relatie tussen de woningen en de straat. De kleur van de huizen is overwegend warm donkerrood. Het buurtschap De Straten is natuurlijk gericht op het landschap: de aanliggende natuurontwikkelingszone De Groene Grens.

De Erven

Buurtschap De Erven is strategisch gelegen tussen het centrum van Veenendaal-oost, “De Ontmoeting” met haar voorzieningen en De Groene Grens. De Spitsbergenweg (die alleen toegankelijk is voor langzaam verkeer) begrenst dit buurtschap in het noorden. Deze fraaie plek is opgedeeld in overzichtelijke, knusse erfjes waar het goed toeven is. De kleur van de bebouwing is overwegend oranjerood en auto’s staan geparkeerd tussen de bouwblokken.

buurtstede de erven

De Ontmoeting

Bent u graag onder de mensen? Dan is de buurtschap De Ontmoeting als hart van de wijk voor u de perfecte woonomgeving. Ook wat betreft het kleurgebruik in de bebouwing is De Ontmoeting echt het trefpunt van Veenendaal-Oost. Alle kleuren van de omliggende buurtschappen zijn hier terug te vinden. U vindt hier alle voorzieningen op loopafstand. Wonen in dit buurtschap is stads wonen met de natuur om de hoek.

De Ontmoeting: ook voor de centrale voorzieningen

Gelegen tussen het toekomstige deelplan Groenpoort en het waterrijke Veenderij, biedt Buurtstede de centrale voorzieningen en faciliteiten voor de wijk. Naast het Ontmoetingshuis en het Kloppend Hart Huis, komt hier ook het winkelcentrum. Het begrip “ontmoeting” staat centraal in dit wijkdeel.

Het Ontmoetingshuis is een multifunctionele accommodatie waar onderwijs, kinderopvang, sport, cultuur, kerkelijke activiteiten en welzijn samen komen. Het Ontmoetingshuis is een plaats waar de bewoners van Oost elkaar ontmoeten. In het er tegenover gelegen Kloppend Hart Huis is een keur aan eerstelijns zorgaanbieders gehuisvest. Ook vindt u daar Onze Winkel, de tijdelijke buurtsuper.

Aan de westzijde van de Brink wordt het winkelcentrum gebouwd. Hier opent LIDL op 1 mei 2019 een supermarkt. Een tweede supermarkt, aanvullende kleinere winkels en 44 vrije sector huurappartementen worden naar verwachting begin 2020 opgeleverd.

Groene grens beekWoningen gras waterWaterfiets