Startschot werkzaamheden Rondweg-oost

Bron: website Provincie Utrecht

Op maandagmiddag 8 januari 2024 is het bouwbord voor de werkzaamheden aan de Rondweg-oost in Veenendaal onthuld door gedeputeerde André van Schie, wethouder Engbert Stroobosscher en Leendert Ripping van aannemer Van Gelder.

Goede samenwerking en weinig hinder
Gedeputeerde Van Schie en wethouder Stroobosscher zijn blij dat de provincie en de gemeente er samen voor kunnen zorgen dat er op tijd een goede aansluiting is van de nieuwe woonwijk Groenpoort.

André van Schie: “Door een goede en voortvarende samenwerking met Veenendaal kunnen we de aansluiting Groenpoort op tijd realiseren en het eerste gedeelte van de Rondweg-Oost verbreden. Zo maken gemeente en provincie samen nieuwe woningbouwlocaties bereikbaar.”
Engbert Stroobosscher: “De aansluiting Groenpoort zorgt in de toekomst voor een goede bereikbaarheid van de woonwijk. Ook is er in het project veel aandacht voor de leefbaarheid in de directe omgeving. Er komen nieuwe, groene geluidsschermen aan weerszijden van de Rondweg-Oost.”
Aannemer Van Gelder gaat ervoor zorgen dat de werkzaamheden met zo min mogelijk hinder worden uitgevoerd. Op een aantal weekenden na, heeft het verkeer tijdens de uitvoering altijd doorgang in beide richtingen.
Leendert Ripping: “Door een uitgekiende fasering van de werkzaamheden kunnen we de hinder voor het verkeer en de omgeving tot een minimum beperken.”

Werkzaamheden in 2024
Op 8 januari is aannemer Van Gelder gestart met grondwerkzaamheden waarbij zand wordt aangevoerd om de grond op de juiste hoogte te brengen. De werkzaamheden voor de verbreding van het noordelijke gedeelte van de Rondweg-Oost en de aansluiting Groenpoort worden vervolgens uitgevoerd vanaf april tot en met het einde van 2024. Voor de zomervakantie kan de nieuwe oostelijke rijbaan en de aansluiting Groenpoort al in gebruik worden genomen. Na de zomervakantie wordt de bestaande westelijke rijbaan aangepast. De gehele verbrede weg met twee gescheiden rijbanen wordt in het najaar van 2024 in gebruik genomen. De laatste afrondende werkzaamheden, zoals het aanplanten van groen, vinden plaats in het voorjaar van 2025.

Volg de werkzaamheden op de BouwApp
Voor dit project is de BouwApp van aannemer Van Gelder actief. Download deze BouwApp op uw smartphone en volg het project. U bent dan altijd op de hoogte van de actuele werkzaamheden en de verkeersmaatregelen. Ook kunt u via de BouwApp rechtstreeks vragen stellen over de uitvoering.

Verdere verbreding Rondweg-Oost laat op zich wachten
De verbreding/aansluiting bij Groenpoort maakt deel uit van het grotere plan voor het verbreden van de Rondweg-Oost. Het plan is om de Rondweg-Oost te verbreden naar 2×2 rijstroken tussen De Grift en de A12, inclusief een ongelijkvloerse kruising bij de Prins Clauslaan. Vanwege het stikstofprobleem kan het project nog niet in zijn geheel worden uitgevoerd. We zijn op zoek naar een verantwoorde oplossing hiervoor. Pas als die er is, kan de provincie aan de slag met het aanvragen van de benodigde vergunningen en een bestemmingsplanwijziging.

Meer informatie over het project Rondweg-Oost Veenendaal is te vinden op www.provincie-utrecht.nl/rondwegoostveenendaal

Onderstaande foto’s werden gemaakt door Annemarie Bakker.