Bouwrijp maken Groenpoort

Het bouwrijp maken van de 1e fase van “Groenpoort” is in volle gang. Aansluitend volgt de rest van het deelplan. Deze werkzaamheden maken het mogelijk om de komende jaren zo’n 970 woningen in het gebied te bouwen. Het bouwrijp maken gebeurt in opdracht van het ontwikkelingsbedrijf (OVO) en wordt uitgevoerd door aannemer Smink infra B.V. uit Nijkerk.

Wat wordt er gedaan?

Het graven van de 12 meter brede watergang (de Oostersingel), die in noord-zuidrichting centraal in Groenpoort komt te liggen. Deze watergang wordt aan beide kanten voorzien van een houten beschoeiing.

Het aanbrengen van de nutstracés aan beide kanten van de Oostersingel, waarin o.a. de elektriciteitskabels van Liander en de hoofdwaterleiding van Vitens worden gelegd.

Het aanleggen van aansluitingen voor bouwverkeer vanaf de Rondweg-oost en vanaf de Buurtlaan-oost naar het bouwterrein.

Het bouwrijp maken van de toekomstige woonbuurten, te beginnen in de zuidoosthoek bij de Dragonderweg-Spitsbergenweg. De riolering wordt hier aangebracht, waarna bedrijven als Liander, Vitens, KPN en het warmtebedrijf DEVO Groenpoort hun kabels en leidingen leggen. Daarna worden ook de bouwwegen bestraat.

Er worden twee duikers onder de weg aangelegd: één zuidelijk ter hoogte van de Spitsbergenweg en de andere ter hoogte van het noordelijk deel van de Dragonderweg. Deze duikers gaan de koppeling verzorgen van het watersysteem met Buurtstede en met de watergang ten oosten van de Dragonderweg. Deze laatste watergang gaat de afvoer van water uit het landelijk gebied van Ede verzorgen.

Vrije kavels Dragonderweg
Ter hoogte van Groenpoort worden langs de Dragonderweg zo’n 31 vrije kavels gerealiseerd.  Om daarop woningbouw mogelijk te maken, wordt een nieuw rioleringsstelsel aangelegd. Ook wordt een nieuw nutstracé aangelegd voor het leggen van kabels voor o.a. electriciteit en water. De kavels worden gefaseerd in verkoop gebracht.

Planning
Het werk wordt gefaseerd uitgevoerd. Op de kaart zie je – in groen gearceerd – de gebieden 1A t/m 1D. Fase 1A in de zuidoosthoek wordt als eerste bouwrijp gemaakt. Waarschijnlijk is dit gebied per eind maart/april 2024 gereed voor woningbouw. De fases 1B t/m 1D volgen daarna. Aansluitend wordt het bouwrijp maken van fase 2 (A, B en C) verwacht. De totale woningbouw is gepland in de periode 2024-2029.