Voor bewoners

Nieuwsberichten over werkzaamheden in de openbare ruimte, aangevuld met nieuws over de wijk in het algemeen en het woningaanbod, vind je hier.

Centrale speelplek eiland L

De speeltoestellen voor eiland L in Veenderij kunn

Definitief ontwerp Waterhuisplein

Het ontwerp voor het Waterhuisplein op eiland L is

Reconstructie kruising Van Essenlaan/Heemraad

Vanaf 10 oktober aanstaande wordt gestart met werk

Contouren Fase 3 De Groene Grens zichtbaar

Fase 3 in de inrichting van De Groene Grens voorzi

Verwacht: sociale huurwoningen Veenvesters

juli 2022 – Op de eilanden H en I  in Veende

i-centrum gesloten tijdens bouwvak

Start aanleg natuurgebied De Groene Grens fase 3

Ter hoogte van deelplan Buurtstede wordt in juli 2

Overlast loslopende honden

Onderstaand bericht van gemeente Veenendaal d.d. 

i-centrum 5 mei gesloten

Op donderdag 5 mei a.s. is het i-centrum dicht. Zo

College Veenendaal wil geen Edese windmolens bij gemeentegrens

Er is vervolgonderzoek gedaan naar geschikte locat