Varen en waterbeheer in Veenderij

Veenderij is een gebied waar water een belangrijke rol speelt. Water vanuit Ede en bestaand Veenendaal wordt door Veenendaal-oost afgevoerd op het Valleikanaal/de Grift. Op de wooneilanden staan veel huizen aan het water. Dat biedt mogelijkheden om in de zomer heerlijk een rondje te varen door de wijk.

Voorjaar 2021 vroegen wij Paul van Breukelen van het Waterschap Vallei en Veluwe om informatie over het waterbeheer in de wijk. Paul is gebiedscoördinator voor het waterschap en zorgt voor de goede waterpeilen en het onderhoud van het water in Veenendaal en omgeving. Hieronder legt hij uit hoe het zit in Veenderij.

Werk in uitvoering
“Net als de wijk Veenderij is ook het watersysteem nog in ontwikkeling. In de afgelopen zomers lukte het nog niet om steeds het juiste waterpeil vast te houden. De huidige, tijdelijke stuw tussen Veenderij en het Valleikanaal/de Grift doet intussen haar werk en de definitieve stuw gaat deze rol overnemen. Hierdoor blijft het water op niveau. Op termijn komt dat zeker goed, maar het heeft even tijd nodig.”

Water niet alleen om te varen
Paul van Breukelen vertelt verder: “Behalve voor het varen is het water in Veenderij juist ook bedoeld om regenwater uit de gehele wijk vast te houden en gedoseerd af te voeren naar het Valleikanaal/de Grift. Dat gedoseerd afvoeren van water gebeurt met een stuw en zo’n stuw zorgt er ook voor dat er voldoende waterdiepte is in de wijk.

Momenteel wordt op het punt waar de wijk Veenderij het Valleikanaal/de Grift instroomt een nieuwe en automatische stuw gemaakt, die ervoor zorgt dat we meer regenwater kunnen vasthouden en ook de gewenste en dus voldoende waterdiepte in Veenderij.

Zorg voor onderhoud
Naast het zorgen voor een goede waterstand in de wijk, zorgt het waterschap voor het onderhoud van de vijvers in Veenderij, het meest zichtbaar is dat wanneer er gemaaid wordt. Dat gebeurt in Veenderij met een maaiboot, meestal aan het einde van de zomer, in september of oktober.

Een tip van Paul: “Ga je varen met een bootje met een motor? Gebruik dan liefst een elektromotor, die zijn stil en stoten geen CO2 uit. Niet alleen goed voor het milieu, maar ook voor de rust in je eigen omgeving.”