Openbare inrichting en werkzaamheden

7 april, 2021
Belangrijk! Storten afval in openbaar gebied verboden

De afgelopen periode wordt er steeds vaker grond en bouwafval van de opgeleverde woningen op de eilanden ABC en L gestort in het openbaar gebied. Dit is niet toegestaan.

Wij verzoeken u uitdrukkelijk om grond en bouwafval via de reguliere weg af te voeren, zodat het openbaar gebied hiervan verschoond blijft. Gemeente en OVO zijn inmiddels zover dat boa’s ingeschakeld worden om het storten op openbaar gebied tegen te gaan. Er wordt dan ook gehandhaafd waar nodig.

 

17 maart 2021
Werkzaamheden woonrijp maken ABC-eilanden

Vanaf 1 maart j.l. is aannemer Van de Haar in opdracht van OVO begonnen met de aanbrengen van de definitieve bestrating op de eilanden ABC. De betrokken bewoners worden hierover per brief geïnformeerd.

Het werk wordt in verschillende fases uitgevoerd, om de overlast voor de bewoners zoveel mogelijk te beperken. Daarbij wordt steeds een klein deel van het gebied afgesloten voor het verkeer. Zo wordt de werkduur en de overlast zoveel mogelijk beperkt, terwijl uw veiligheid en die van de werknemers van Van de Haar daarbij voorop staat.

Het kan dus zijn dat u tijdelijk niet of beperkt met uw auto bij uw woning kunt komen, of dat u een andere route moet rijden. De omleiding wordt met borden aangegeven. Alle bewoners worden dringend gevraagd de openbare weg te allen tijde vrij te houden van obstakels van welke aard dan ook. Geeft u dit ook door aan bedrijven, die eventueel dan bij u aan het werk zijn, zoals bijvoorbeeld de hovenier of stratenmaker.

Op onderstaand kaartje is de routing van aannemer Van de Haar aangegeven, waarop te zien is wanneer waar wordt gewerkt. Afhankelijk van het weer wordt deze planning gevolgd.

In alle redelijkheid wordt er alles aan gedaan om de overlast tot een minimum te beperken. Heeft u nog vragen? Neemt u dan contact op met de gemeentelijke toezichthouder, de heer Freek Nijman. Hij is bereikbaar op (0318) 538 976 of via de mail freek.nijman@veenendaal.nl.

WRM planning eilanden ABC, Veenderij

10 maart 2021
Inrichtingsplannen eilanden ABC en L

Zoekt u beelden van de openbare inrichting op de wooneilanden ABC en L?
Kijk dan hier voor de inrichtingsplannen>

Heeft u vragen over de wijze waarop het openbaar gebied wordt ingericht, dan is het ook mogelijk om een afspraak in ons i-centrum te maken. Stuurt u ons dan een verzoekje via info@ovo-veenendaal.nl en wij nemen contact met u op om een passend moment in te plannen om u gericht van informatie te voorzien.

17 februari 2021
Eiland L bereikbaarheid en werkzaamheden

De eerste woningen van project De Kade zijn opgeleverd, terwijl voorlopig nog volop wordt gewerkt op eiland L. Om zowel voor bewoners als voor de mensen, die er aan het werk zijn, een veilige situatie te houden, gelden er verkeersregels. Waar moet u in het bijzonder op letten?

– Er geldt een eenrichtingsverkeer op het eiland L, houdt u zich daar vooral aan om gevaarlijke situaties te voorkomen. Concreet betekent dit dat bewoners vanaf de Van Essenlaan en via Liefkenshoek naar de parkeergelegenheid achter de opgeleverde woningen aan de Schelde en de Waagmeester dienen te rijden. Daar kunt u uw auto parkeren.

– Daar sprake is van eenrichtingsverkeer dienen bewoners met de auto via de Liefkenshoek en Groenplaats het woongebied te verlaten.

– Bewoners en bouwers maken tegelijk gebruik van dezelfde wegen. Het is daarom belangrijk om rekening met elkaar te houden. Let goed op elkaar en op uw kinderen, vooral bij het verlaten van het eiland L. Wanneer u of uw kind te voet gaat of de fiets gebruikt, wordt geadviseerd via de Schelde en de Waagmeester te wandelen of te fietsen en niet tussen het bouwverkeer door.

Voor alle duidelijkheid vindt u bij deze brief een kaartje van eiland L met daarop aangegeven de geldende verkeersroutes voor de automobilist en de fietser c.q. voetganger.

Heeft u nog vragen?
Als u nog vragen heeft over de geldende verkeersmaatregelen, neemt u dan contact op met
onze toezichthouder/bouwputbeheerder, de heer W. Timmermans die bereikbaar is via het telefoonnummer 0318-538789.

Globaal overzicht regelgeving om te bouwen langs de watergangen van het deelplan Veenderij

Wanneer u een huis aan het water koopt en erover denkt om een vlonder aan te leggen, dan moet u aan verschillende regels voldoen. In het document “Globaal overzicht regelgeving om te bouwen langs de watergangen van het deelplan Veenderij” (wat ook bij de koopovereenkomst zit) staat uitgelegd wat wel en niet mag. Lees het hier>