Openbare inrichting en werkzaamheden

Op deze pagina brengen informeren wij u over eventuele werkzaamheden in de openbare ruimte van Veenendaal-oost.

24 mei 2018
Werkzaamheden de Brink en start bouw winkelcentrum
Zoals u misschien gehoord heeft, wordt het winkelcentrum aan de Stuivenbergheem in Veenendaal-oost rond de zomer in aanbouw genomen. Daarin komt een vestiging van de supermarktketen LIDL, alsook een tweede supermarkt met daarboven 44 appartementen. In opdracht van het Ontwikkelingsbedrijf Veenendaal-oost (OVO) is aannemer Van Hattum deze week begonnen met de voorbereidende werkzaamheden. Deze werkzaamheden duren tot omstreeks 27 juli 2018 en bestaan globaal uit:

  • Het verplaatsen van de toegang vanaf de parkeerplaats de Brink tot het Ontmoetingshuis.
  • Het verwijderen van een gedeelte van de tijdelijke grondwal langs de Rondweg-oost via de Hootsenheem en de Van Essenlaan.
  • Het op hoogte brengen van de bouwkavel van het toekomstig winkelcentrum;
  • Het leggen en verleggen van kabels en leidingen en aanpassingen aan de riolering;
  • Het deels verleggen van het westelijk deel van de Stuivenbergheem in oostelijke richting.

Het verleggen en leggen van kabels en leidingen kan betekenen dat enkele woningen en voorzieningen zoals het Ontmoetingshuis over een korte periode tijdelijk worden afgesloten. Het betreffende nutsbedrijf zal u als bewoner of gebruiker hierover specifiek en tijdig informeren.

Start bouw supermarkt LIDL
De start van de bouwactiviteiten van de LIDL staat op basis van de huidige inzichten gepland voor omstreeks 20 augustus 2018 (week 34), dus kort na de bouwvakvakantie. De verwachte opening van de LIDL staat in het voorjaar van 2019 gepland. Parallel aan de bouw van de LIDL zal het parkeerterrein de Brink definitief en gefaseerd worden ingericht. De bedoeling is dat de Brink bij de opening van de LIDL grotendeels beschikbaar is. Overigens zodanig dat de overige omliggende voorzieningen, zoals het Ontmoetingshuis, en de woningen goed bereikbaar blijven. Naar verwachting zal eind 2019 het gehele winkelcentrum met bijbehorende appartementen worden opgeleverd en zal het openbaar gebied zijn aangelegd.

Bovengenoemde werkzaamheden kunnen voor u enige overlast met zich meebrengen. Wij proberen dit echter tot een minimum te beperken. Mochten er bijzondere wijzigingen in de werkzaamheden of in de planning optreden, dan informeren wij u hierover tijdig.

Heeft u naar aanleiding van dit bericht nog vragen? Wendt u zich dan tot de bouwputbeheerder van de gemeente Veenendaal, Henk Mulders. Hij is te bereiken op telefoonnummer 0318-535 720 of per e-mail henk.mulders@veenendaal.nl.

Groene grens beekWoningen gras waterWaterfiets