Openbare inrichting en werkzaamheden

Op deze pagina informeren wij u over eventuele werkzaamheden in de openbare ruimte van Veenendaal-oost.

13 augustus 2018

Definitieve inrichting de Brink en start bouw winkelcentrum
In mei van dit jaar hebben wij de omwonenden van de Brink geïnformeerd over de werkzaamheden, die in het kader van het bouwrijp maken van de bouwkavel van het winkelcentrum aan de Stuivenbergheem in Veenendaal-oost uitgevoerd zouden gaan worden. Dit werk is inmiddels uitgevoerd.

Omstreeks 20 augustus a.s. zal daadwerkelijk worden gestart met de bouw van een vestiging van de supermarktketen LIDL, alsook van een tweede supermarkt met daarboven 44 appartementen. De opening van de LIDL staat in het voorjaar van 2019 gepland. Naar verwachting zal eind 2019/begin 2020 het gehele winkelcentrum met bijbehorende appartementen worden opgeleverd en zal het openbaar gebied aangelegd zijn.

Parallel aan de bouw van de LIDL wordt in opdracht van het Ontwikkelingsbedrijf Veenendaal-oost het parkeerterrein de Brink definitief ingericht. De bedoeling is dat de Brink bij de opening van de LIDL grotendeels beschikbaar is. Tijdens de uitvoering van dit werk blijven de overige omliggende voorzieningen, zoals het Ontmoetingshuis en de woningen, goed bereikbaar.

Gefaseerde inrichting van de Brink in twee fases:
– in de periode van week 35-39 wordt de oostelijke helft van de Brink aangelegd. Het westelijk deel blijft dan als parkeergelegenheid beschikbaar voor omwonenden en gebruikers van het Ontmoetingshuis en het Kloppend Hart Huis;
– in de periode van week 40-45 wordt het westelijk deel van de Brink ingericht. Dan is het oostelijk deel van de Brink beschikbaar voor parkeren door omwonenden en gebruikers van het Ontmoetingshuis en het Kloppend Hart Huis.

Globaal worden de volgende werkzaamheden door aannemer Van Hattem uitgevoerd:
– het verwijderen van het bestaande asfalt en het opnieuw profileren van de puinfundering
– het aanbrengen van het definitieve bestratingsmateriaal op de Brink
– asfalteerwerkzaamheden op de Brink
– het plaatsen van bomen, de openbare verlichting en het straatmeubilair.

Eventuele overlast hiervan proberen wij natuurlijk tot een minimum te beperken. Bij eventuele vragen over dit onderwerp kunt u zich richten tot de bouwputbeheerder van de gemeente Veenendaal, Henk Mulders. Hij is te bereiken op telefoonnummer 0318-535 720 of per e-mail henk.mulders@veenendaal.nl.

WaterfietsWoningen gras waterGroene grens beek