Winkelcentrum Veenendaal-oost stap dichterbij

Het college van B&W van Veenendaal heeft ingestemd met het ontwerp-uitwerkingsplan ‘Buurtstede – buurtwinkelcentrum Veenendaal-oost’. Dit ontwerp heeft betrekking op de ontwikkeling van het winkelcentrum met de daarboven geplande circa 40 appartementen. De commerciële en niet-commerciële voorzieningen in het deelplan Buurtstede te Veenendaal-oost zijn gesitueerd rondom het centrale plein, de Brink. Deze voorzieningen hebben een functie voor de bewoners van zowel Veenendaal-oost als Dragonder-oost. Na het Ontmoetingshuis en het Kloppend Hart Huis komt nu ook de bouw van het buurtwinkelcentrum in beeld. Het uitwerkingsplan biedt concreet de mogelijkheid tot ontwikkeling van twee supermarkten in de wijk.

Wethouder Arianne Hollander is blij dat dit uitwerkingsplan er ligt: ‘Het is al lange tijd de wens van inwoners in Veenendaal-oost om een winkelcentrum in de wijk te hebben. Die ontwikkeling maken we nu juridisch en planologisch mogelijk. Het is aan de ontwikkelaars in het gebied om verder invulling te geven aan de winkelruimte en de erboven gelegen woningen. Als gemeente vinden we het belangrijk dat deze stap is gezet en dat de ontwikkelaars binnen de gestelde ruimtelijke kaders aan de slag kunnen.’

Om inwoners mee te nemen in de plannen voor het winkelcentrum komt er een inloopavond op 26 juni juni a.s.. Omwonenden worden hiervoor uitgenodigd. Zowel de gemeente, het ontwikkelingsbedrijf als LATEI projectontwikkeling en De Smalle Akker zijn tijdens deze avond aanwezig om hen te informeren en om vragen te beantwoorden. Het uitwerkingsplan ligt vanaf 14 juni 2017 gedurende zes weken ter inzage.