Wethouder plant eerste nieuwe boom Dragonderweg

De bomen aan de Dragonderweg, ter hoogte van Veenderij, zijn vorig jaar gekapt. Nu het voorjaar aanbreekt, is het zover dat het herplanten van de bomen kan starten. Maandag 20 maart startte wethouder Engbert Stroobosscher de werkzaamheden met het planten van de eerste boom.  Aansluitend zet aannemer Van Ginkel de werkzaamheden door met het planten van een bomenrij aan de zijde van natuurgebied De Groene Grens.  Wanneer de kavels in Veenderij langs de Dragonderweg verkocht zijn, worden ook hier de bomen geplant. Wethouder Stroobosscher: “Het is de bedoeling dat hier weer een mooie laan komt. Dat hebben we met de omwonenden afgesproken.”
Bussluis – Tegelijk met de plant van de bomen wordt ook verkeerskundig naar het gebied gekeken. Belangrijk aandachtspunt vormt het verminderen van de verkeersoverlast op deze weg. Daarom wordt in de week van 20 maart een tijdelijke bussluis aangelegd op de hoek van de Dragonderweg – Kleijerweg.