Tijdelijke afsluiting deel van Dragonderweg

In de periode tussen 26 juni en 28 juli wordt de duikerbuis, die ten zuiden van de woningen Dragonderweg 23a en 34 onder de Dragonderweg ligt, vervangen door een nieuw en groter exemplaar. De duiker zorgt ervoor dat het water vanuit De Groene Grens kan doorstromen richting het Valleikanaal.

Om de duikerbuis te kunnen vervangen, worden in de Nieuwe Wetering aan beide zijden van de duiker gronddammen aangebracht.  Het deel van de Nieuwe Wetering tussen beide dammen wordt dan drooggezet. Zo kunnen de werkzaamheden goed worden uitgevoerd.

Tijdens de uitvoeringsperiode wordt de Dragonderweg direct ten zuiden van de huisnummers 23a / 34 afgesloten. Alle woningen blijven gedurende de werkzaamheden bereikbaar via de Waterhoen.

De aanwonenden zijn al op de hoogte gesteld, ook de hulpdiensten zijn geinformeerd.

Het doorgaande verkeer wordt omgeleid met borden.