Start werkzaamheden overkluizing Gelders Benedeneind

Op 12 juni a.s. start aannemer VOBI met de werkzaamheden aan de overkluizing in het Gelders Benedeneind. Het werk wordt in opdracht van Ontwikkelingsbedrijf Veenendaal-oost uitgevoerd. Betrokken bewoners zijn hierover middels een brief geïnformeerd.

Uitvoering
Het werk start op maandag 12 juni en eindigt op vrijdag 4 augustus 2023 (onder voorbehoud van onvoorziene omstandigheden). Er wordt gestart met het sloopwerk van de huidige overkluizing. Vervolgens worden er stalen damwanden geplaatst en diverse prefab betonnen onderdelen. Als laatste worden de leuningen gemonteerd en het asfalt opnieuw aangebracht.

Bereikbaarheid/omleidingsroutes
Tijdens het werk is het Gelders Benedeneind afgesloten voor al het doorgaande verkeer. Bewoners kunnen hun woning slechts van ‘e’en kant bereiken, zowel lopend, per fiets als met de auto.

Voor de huisnummers 1 t/m 17 geldt, dat ze alleen te bereiken zijn vanaf de oostzijde van het Gelders Benedeneind, vanaf de kruising Meentdijk/Dragonderweg tot aan de woning.

Voor de huisnummers 18 t/m 26 geldt dat ze alleen te bereiken zijn vanaf de westzijde van het Gelders Benedeneind, de kruising Gelders Benedeneind/Grebbeweg.

Al het doorgaande verkeer van en naar Veenendaal wordt ter plaatse omgeleid via de Grebbeweg en de Rauweveldseweg.

Huisvuilinzameling
ACV wordt over een en ander op de hoogte gesteld, zodat u uw afval gewoon op de voor u gebruikelijke wijze en plaats kunt neerzetten.

Overlast
Genoemde werkzaamheden kunnen enige overlast met zich meebrengen. Natuurlijk wordt er alles aan gedaan om die voor iedereen tot een minimum te beperken.

Eventuele vragen over dit onderwerp kunnen gesteld worden aan Freek Nijman van gemeente Veenendaal via freek.nijman@veenendaal.nl.