Rondleiding wethouder en raad door Oost

Onlangs ontving OVO wethouder Stroobosscher en een aantal raadsleden van gemeente Veenendaal in het i-centrum.

Na een korte presentatie over de ontwikkeling van de wijk ging het gezelschap op verschillende soorten tweewielers de wijk in voor een rondleiding, waarbij aandacht werd besteed aan Veenderij, De Groene Grens en de werkzaamheden in Groenpoort.