Openbare inrichting wooneiland F

Onlangs werd een inloopavond georganiseerd voor de aanstaande bewoners van wooneiland F in Veenderij. In het i-centrum werden zij geïnformeerd over het inrichtingsplan, wat antwoord geeft op vragen als waar moet worden geparkeerd, hoe komen de groen- en speelvoorzieningen er uit te zien, waar komen de afvalinzamelingsplaatsen e.d.

Bijgaand kaartje geeft een indruk van de openbare inrichting van dit wooneiland F.

openbare inrichting wooneiland F Veenderij