Informatieavond over Rondweg-oost

Op donderdag 31 augustus organiseert de provincie Utrecht in samenwerking met de gemeente Veenendaal opnieuw een informatiebijeenkomst over de bereikbaarheid van oostelijk Veenendaal/Rondweg-oost. De bijeenkomst start om 19.30 uur (inloop vanaf 19.00 uur) in het gemeentehuis aan het Raadhuisplein 1 in Veenendaal. U bent van harte uitgenodigd.

Tijdens deze informatiebijeenkomst worden de resultaten gepresenteerd van het onderzoek naar de alternatieven voor de bereikbaarheid op en rond de Rondweg-oost die eerder dit jaar zijn aangedragen. De verschillende alternatieven zijn met elkaar vergeleken en afgewogen. Daarnaast krijgt u een toelichting op het vervolgproces en de besluitvorming. Eind dit jaar verwacht de provincie aan de hand van nader onderzoek een advies over een voorkeursvariant te kunnen presenteren.