Bekendmaking nieuwe straatnamen in i-centrum tijdens Eilandhoppen

Voor een nieuwbouwlocatie moeten natuurlijk ook straatnamen worden gekozen. Normaal gesproken zorgt de Commissie Straatnaamgeving van de gemeente Veenendaal hiervoor. Voor Veenderij is dit jaar gekozen voor een andere aanpak. De Commissie heeft een lijst met namen opgesteld en u mocht stemmen op uw favoriete straatnaam!

Wethouder maakt nieuwe straatnamen bekend
De straatnamen met de meeste stemmen zijn gekozen voor zowel de zuidoostelijke eilanden ABC als voor het centrale wooneiland L. Op deze locaties wordt later dit jaar gestart met het bouwrijp maken.

Tijdens het evenement EILANDHOPPEN IN VEENDERIJ op 23 juni a.s. zal wethouder Engbert Stroobosscher de nieuw gekozen straatnamen bekend maken. Dit gebeurt in het i-centrum aan de Van Essenlaan 1 om 12.00 uur. U bent van harte welkom om daarbij te zijn.

Uitleg en historie straatnamen
De naam ‘Veenderij’ verwijst naar het ontstaan van Veenendaal. We hebben het over de periode lang voordat er in ons dorp sigaren werden gemaakt en wol werd gesponnen. Gilbert van Schoonbeke, een Belgische projectontwikkelaar en stedenbouwer, had van de stad Antwerpen opdracht gekregen voor de wederopbouw van de stad. Daarvoor had hij turf nodig. Zijn vriend Karel V verwees hem rond 1550 naar de Gelderse Vallei. Hele delen van de wereldstad Antwerpen kwamen tot stand met turf uit onze regio. Voor de turfwinning, ofwel ‘de veenderij’, waren veel arbeiders neergestreken in de Gelderse Vallei. De eilanden in de Zuidoost hoek van Veenderij krijgen dan ook straatnamen met het thema “Veen”/turfwinning.

Samen met anderen legde Gilbert van Schoonbeke de lijnen uit voor het Veenendaal zoals we het nu kennen. Gilbert van Schoonbeke was op die manier mede van belang voor het ontstaan van Veenendaal. Om die reden krijgt het centraal gelegen Eiland L in ‘Veenderij’ straks straatnamen die zijn ontleend aan Van Schoonbekes leven en werk; straatnamen die verwijzen naar Antwerpen en de band tussen deze stad en Veenendaal blijvend een plek geven.

In 2019 is het 500 jaar geleden dat Gilbert van Schoonbeke werd geboren. Dat viert Veenendaal met een bijzonder Gilbertjaar. Meer informatie daarover is te vinden op www.gilbertjaar2019.nl.