Zes Exclusieve kavels
aan het Gelders Benedeneind

Friends Drinking Wine Together Having Lunch Outdoors

Online verkoop gestart

De online verkoop van zes exclusieve vrije kavels aan het Gelders Benedeneind is gestart. Vijf van de kavels liggen op eiland J en één kavel op eiland M in Veenderij. Een heerlijke, landelijke locatie die zeer geliefd is. De oppervlakte van de kavels varieert van circa 618 – 760 m2, ruim voldoende om uw droomhuis op te bouwen.

Op deze pagina vindt u de verkoopdocumentatie en informatie, zoals onder andere de brochure, prijslijst en het digitale inschrijfformulier. Er staat uitgelegd hoe de online inschrijving werkt, u kunt lezen hoe de loting in zijn werk gaat. De prijslijst, de kavelpaspoorten en de ontwerpregels kunt u bekijken en downloaden, net als de andere informatie.

Inschrijving gesloten!

De sluitingsdatum voor de inschrijving is helaas verstreken. Inschrijven is niet meer mogelijk.

Met het invullen en versturen van het online inschrijfformulier bevestigt u serieuze belangstelling te hebben voor één van de zes vrije kavels langs het Gelders Benedeneind aan de zuidrand van het deelplan “Veenderij”.

Wij verzoeken u om de gevraagde gegevens volledig in te vullen voordat u het verzendt.

Wij vragen u om zowel een eerste als een tweede voorkeur voor een kavel aan te geven.

Het volledig ingevulde formulier moet uiterlijk op vrijdag 26 november 2021 om 12.00 uur zijn verstuurd.

De makelaar zal de ontvangst van de volledig ingevulde en tijdig ontvangen inschrijfformulieren bevestigen. Alleen zij die in het bezit zijn van een emailbevestiging van de makelaar dat zij tijdig en volledig het inschrijfformulier hebben ingediend, maken deel uit van de lotingsprocedure.

Te laat ingediende formulieren zullen niet in behandeling worden genomen. Dubbele inschrijvingen zijn niet toegestaan. Per huisadres wordt daarom slechts één inschrijving geaccepteerd.

Veenderij kaartjes

Extra informatie

Optie kavel

Wanneer u als eerste optant bent ingeloot en u accepteert de optie gaat er een optieperiode van zes weken in. Verlengen van deze periode is niet mogelijk. Direct na afloop van deze periode (of eerder indien gewenst) moet u de definitieve beslissing nemen om de kavel wel of niet te kopen.

Wenst u tot aankoop over te gaan dan stelt de makelaar de koopovereenkomst op. Tot zekerheid voor de nakoming van de verplichtingen van koper zal een bedrag van € 7.500,- op rekening van OVO C.V. moeten worden gestort. Over dit bedrag wordt geen rente vergoed.

De tenaamstelling van de koopovereenkomst vindt plaats met gebruikmaking van de gegevens op het interesseformulier.

Wij maken u erop attent dat een wijziging van de tenaamstelling niet mogelijk is en dat de te bouwen woning op de aan te kopen kavel uitsluitend door aanvrager en mede-aanvrager mag worden bewoond.

Lotingprocedure

Wanneer er per kavel meerdere belangstellenden zijn, die tijdig hun interesse kenbaar hebben gemaakt, zal er een loting plaatsvinden door Olenz notarissen te Veenendaal op 30 november 2021.

De gegadigden voor alle kavels worden middels vorenbedoelde loting in een rangorde geplaatst, waarbij de volgorde van toewijzing in omgekeerde volgorde wordt vastgesteld. Dit houdt in dat de gegadigde wiens lot als laatste wordt getrokken de eerste keuze heeft. Aan de hand van die volgorde worden de kavels toegewezen en zal de makelaar op 1 december 2021 de ingelote gegadigden persoonlijk telefonisch benaderen.

Op 2 december 2021 krijgen alle inschrijvers van de makelaar per e-mail bericht over de uitslag van de loting.

Het procesverbaal van de loting is indien gewenst daags na de loting in te zien op het kantoor van Olenz notarissen aan de Vendelier 2 te Veenendaal.

Brochure

Papieren brochures kunnen in het i-centrum aan de Van Essenlaan 1 worden opgehaald en bij Peter van den Top Makelaardij.

Vragen?

Voor vragen en informatie over de kavels kunt u contact opnemen met Peter van den Top Makelaardij via info@petervandentop-makelaardij.nl of telefonisch via 0318 – 516155 of 06 – 22 49 86 57.

Digitaal inschrijfformulier

De sluitingsdatum voor de inschrijving is helaas verstreken. Inschrijven is niet meer mogelijk.