Veenderij: vrije kavels J en M

Aan de zuidrand van Veenderij worden een zestal vrije kavels in verkoop gebracht op de eilanden J en M. We verwachten dat deze kavels rond eind mei/juni in verkoop worden gebracht.

Zodra er meer nieuws is over deze kavels en een start verkoopdatum is vastgesteld, informeren wij u hierover via deze website en onze nieuwsbrief.