Werkzaamheden geluidswal Diepeveenheem

Aan de Diepeveenheem worden dit jaar de tien levensloopbestendige woningen uit het project Stadswachter gebouwd door Kelderman Bouw. Voordat hiermee begonnen kan worden moet op die locatie de wal tussen de Rondweg-oost en de Diepeveenheem worden weggehaald.

Afgraven huidige wal
Bij het afgraven van de huidige wal komt grond vrij. Deze grond wordt verplaatst naar de woonwijk Groenpoort. Zowel het afgraven als het verplaatsen van de grond, gebeurt zo veel mogelijk vanaf de groenstrook. Hierdoor wordt de overlast beperkt. Enkel en alleen wanneer het écht niet kan, zal gebruik worden gemaakt van de bestaande weg aan de Diepeveenheem.

Plaatsen zeecontainers
Om het bouwterrein af te schermen worden er zeecontainers geplaatst. Deze zeecontainers zorgen er ook voor dat u veel minder geluidsoverlast zult ervaren. De zeecontainers dienen dus óók als geluidsscherm totdat de walwoningen gereed zijn. De afbeelding hieronder toont hoe dit eruit gaat zien. Nadat de bouwwerkzaamheden zijn afgerond worden de zeecontainers verwijderd.

Planning werkzaamheden

Voor vragen over de bouw kunt u vanaf de start bouw terecht bij projectleider Kelderman Bouw, Marcel Heddema (0318-519073).

Bovenstaande informatie is door gemeente Veenendaal al gedeeld met de omwonenden van de Diepeveenheem. Heeft u hierover vragen, neemt u dan contact op met Leendert Trouwborst, projectleider gemeente Veenendaal (06010026122).