Tijdelijke afsluiting fietspad Van Essenlaan-Gelders Benedeneind

Vanaf donderdag 24 juni is het fietspad bij het i-centrum langs de Van Essenlaan tijdelijk afgesloten tussen de kruising Veenderij/Buurtstede en het Gelders Benedeneind. Voor voetgangers en fietsers wordt een omleidingsroute ingesteld over eiland L (het eiland tegenover het i-centrum). Het i-centrum blijft per auto gewoon bereikbaar.

Op de routekaart is de afsluiting aangegeven in een rode stippellijn tussen twee verkeersafsluitingsborden. In het paars is de route over eiland L aangegeven. De groene lijnen geven de langzaamverkeersroutes aan vanuit Veenendaal, Buurtstede en Veenderij, in rood is de bromfietsroute te zien.

De bewoners  van de eilanden ABC worden vooraf geïnformeerd en uiteraard wijzen de omleidingsborden straks de tijdelijke routes aan.
20210614_VEENDERIJ_ROUTING_fietspad eiland L.