Reconstructie Waterhoen en Dragonderweg

De gemeente heeft omwonenden van de Waterhoen en de Dragonderweg in Veenderij per brief geïnformeerd over de reconstructie van de Waterhoen en de Dragonderweg, die van maandag 27 september van start gaat. Hieronder leest u over de inhoud van deze brief.

Dan (op 27 september) begint aannemingsbedrijf Van der Haar, in opdracht van OVO (Ontwikkelingsbedrijf Veenendaal-oost), met het (opnieuw) richten van de Waterhoen en de Dragonderweg, het deel tussen de Waterhoen en de Meentdijk). Hier vindt u meer informatie over het werk, de planning en wat dit concreet voor u als bewoner betekent.

Waterhoen
De werkzaamheden die worden uitgevoerd bestaan globaal uit:
– verwijderen van de huidige bouwweg
– verwijderen van de houten stuw
– vervangen van de onderdoorgang (duiker) voor het water
– aanbrengen nieuw straatwerk en asfaltverharding.

Planning
De werkzaamheden aan de Waterhoen worden in 4 fases uitgevoerd:
– Fase 0 – van 22-9 t/m 24-9-2021
– Fase 1 – van 27-9 t/m 14-10-2021
– Fase 2 – van 11-10 t/m 22-10-2021
– Fase 3 – van 22-10 t/m 4-11-2021
– Fase 4 – van 1-11 t/m 1-12-2021

Door onvoorziene omstandigheden, waaronder het weer, kan de uitvoering langere tijd in beslag nemen. Een overzicht/kaartje met de fasering van werkzaamheden treft u hierbij aan.

Tijdelijke verkeersmaatregelen
De Waterhoen zal geheel worden afgesloten voor al het verkeer en voor het doorgaande (bouw-)verkeer wordt een omleiding ingesteld. Voor fietsers en brommers zal ook een omleiding gelden.

Dragonderweg
De werkzaamheden die worden uitgevoerd bestaan globaal uit:
– het frezen van de bovenste asfaltlaag
– het aanbrengen van een nieuwe asfaltverharding, bestaande uit twee in rood asfalt uitgevoerde fietsstroken en een in zwart asfalt uitgevoerde middenstrook
– het aanbrengen van nieuwe drempels en een wegversmalling.

Planning
Op 11-10 en 12-10-2021 vinden freeswerkzaamheden plaats aan de bestaande asfaltdeklaag, die wordt verwijderd.

Van 13-10 t/m 20-10-2021 vinden diverse andere werkzaamheden plaats.

Op 25-10-21 worden plaatselijk een aantal asfaltonderlagen aangebracht, hiervoor wordt geen algehele afsluiting ingesteld.

Op 26-10-2021 worden de asfalt deklagen aangebracht. Hiervoor wordt een algehele afsluiting van de Dragonderweg en het Balkon-Zuid ingesteld. Deze werkzaamheden worden met behulp van verkeersregelaars in goede banen geleid. Fietsers en voetgangers kunnen via de bruggen naar de eilanden G,F en D hun weg vervolgen en van er naar de woningen, waarbij de adviezen van de verkeersregelaars opgevolgd dienen te worden.
Op deze dag is de Dragonderweg en het Balkon-zuid niet bereikbaar voor motorvoertuigen. De afsluiting duurt de hele dag.

Overlast
Genoemde werkzaamheden kunnen helaas (enige) overlast met zich mee brengen. In redelijkheid wordt er alles aan gedaan om dit voor u allen tot een minimum te beperken.

Overige vragen?
Heeft u nog vragen of opmerkingen? Neem dan gerust contact op met de toezichthouder van de gemeente, de heer Freek Nijman. Hij is bereikbaar op 0318-538 976 of via de mail freek.nijman@veenendaal.nl.

Ondertekend door:

R.H.J. Platter
Senior directievoerder (Directie UAV)
Gemeente Veenendaal