Straatnamen zuidrand Veenderij bekend

De zuidrand van Veenderij is in ontwikkeling. Het betreft hier de wooneilanden H, I en K. De Commissie Straatnaamgeving van gemeente Veenendaal heeft voor dit laatste deel van Veenderij een voorstel voor de  straatnamen gedaan.

Voor de eilanden H en I zijn namen van veenraden gekozen. Veenraden bestonden uit adellijke families/personen, die verantwoordelijk waren voor de ontginning van het veen.

Voor eiland K is gekozen voor namen die met het waterschap te maken hebben. Waterschappen spelen een belangrijke rol in de bescherming van Nederland tegen water.

Op de afbeelding hieronder staan in kleur de vastgestelde straatnamen aangegeven.