Rondweg-Oost deels dicht tussen 3 en 24 september

Nieuwsupdate van provincie Utrecht en gemeente Veenendaal

Door werkzaamheden gaat het noordelijke deel van de Rondweg-Oost in Veenendaal (N233) van 3 september om 19.00 uur tot 24 september 2024 om 22.00 uur dicht voor verkeer in beide richtingen. In het laatste weekend, tussen 20 en 23 september, is ook het gedeelte tot de Innovatieweg in Ede afgesloten. Tijdens de afsluiting wordt ernstige verkeershinder verwacht. De provincie en de gemeente Veenendaal adviseren om de spits te mijden in deze periode.

De 21-daagse afsluiting gaat om het noordelijke stuk van de Rondweg-Oost – nabij rijksweg A12 – tussen de kruising met de Prins Clauslaan en de kruising met de Lorentzstraat in Veenendaal. De tijdelijke afsluiting is helaas nodig om werkzaamheden voor de gewenste verbeteringen aan de weg veilig en snel te kunnen uitvoeren. De verwachting is wel dat deze omleidingen leiden tot extra drukte op andere wegen.

Advies: mijd de spits

Het advies aan weggebruikers in Veenendaal voor de afsluitingsperiode is daarom:

Werkzaamheden

De nieuwe wijk Groenpoort krijgt een eigen aansluiting op de Rondweg-Oost met verkeerslichten. De bestaande Rondweg-Oost wordt vanaf de nieuwe aansluiting Groenpoort tot aan de A12 verbreed naar twee rijstroken per rijrichting. Op dat gedeelte worden ook aan beide kanten nieuwe geluidschermen geplaatst. In het laatste weekend van de afsluiting vernieuwt de aannemer de twee kruisingen van de Rondweg-Oost en de toe- en afritten van de rijksweg A12. Er komen nieuwe verkeerslichten en nieuw asfalt. Met de verbreding van de weg wordt de doorstroming, verkeersveiligheid en de bereikbaarheid van het oostelijk deel van Veenendaal verbeterd.

Aannemer Van Gelder voert de werkzaamheden uit in opdracht van de provincie Utrecht. De werktijden zijn van maandag tot en met zaterdag tussen 6.00 en 22.00 uur. Er wordt ook gewerkt in de nachten van 3, 6, 7, 13, 14 en 23 september. Op zondag ligt het werk stil, met uitzondering van zondag 22 september.

Wegafsluitingen

Tussen dinsdag 3 september 19.00 uur en dinsdag 24 september 22.00 uur:
Rondweg-Oost afgesloten voor verkeer tussen de kruising met de Prins Clauslaan en de kruising met de Lorentzstraat in Veenendaal.

Tussen vrijdag 6 september 19.00 uur en zaterdag 7 september 22.00 uur en tussen vrijdag 13 september 19.00 uur en zaterdag 14 september 22.00 uur: 
Buurtlaan-Oost afgesloten voor verkeer tussen de kruising met de Willem Barentszstraat en de kruising met de Rik Valkenburgzoom (Groenpoort) in Veenendaal.

Tussen 20 september 19.00 uur en 23 september 5.00 uur:
Rondweg-Oost afgesloten voor verkeer tussen Prins Clauslaan en kruising met Innovatieweg/Griftweg in Ede (noordzijde A12).
De kruisingen van de Rondweg-Oost en de toe- en afritten 23a van rijksweg A12 (Veenendaal/Rhenen) zijn gesloten voor het verkeer.

Bereikbaarheid

Tijdens de werkzaamheden wordt het doorgaande verkeer tussen Arnhem en Rhenen in twee richtingen omgeleid via de toe- en afritten 23 van de rijksweg A12, Veenendaal-West, – Rondweg-West – Cuneraweg.

Het verkeer tussen Veenendaal en buurgemeenten volgt de route via de Wageningselaan – Industrielaan – ’t Goeie Spoor – Rondweg-West.

Tussen 20 september 19.00 uur en 23 september 05.00 uur:

Meer informatie
Meer informatie over de werkzaamheden vindt u in de BouwApp onder ‘Reconstructie N233 Groenpoort’