Nog 4 woningen beschikbaar in Thuishaven

Nog 4 woningen beschikbaar in Thuishaven

15 juni, 2020
Het project Thuishaven van Heijmans Vastgoed ging onlangs in verkoop met 41 koopwoningen op wooneiland L in Veenderij, waaronder 11 starterswoningen. Vooral voor deze starterswoningen was erg veel belangstelling, maar ook voor de rest van het project is veel animo. Toewijzing en loting van de woningen waarop is ingeschreven heeft al plaatsgevonden.

Er zijn nog 4 woningen van het type Roef beschikbaar, kijk hier voor meer informatie: https://www.thuishaven-veenendaal.nl/ 

Heeft u interesse in dit project?
Loop dan gerust op vrijdag (10-15 uur) of zaterdag (10-13 uur) binnen in het i-centrum, de verkoopdocumentatie ligt voor u klaar.

Groene grens beekWaterfietsWoningen gras water