Oplevering eerste CPO-woningen

In de week van 23 tot en met 26 juli 2018 worden de eerste 8 (van de 14) woningen in het CPO-project op wooneiland F in Veenderij opgeleverd. De woningen worden gebouwd in Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO). Dit houdt in dat particulieren zich in een vereniging verenigd hebben om de woningen zelf gezamenlijk als  projectontwikkelaar te ontwerpen en te (laten) bouwen. Het CPO Veenendaal-Oost is het eerste CPO-project in Veenendaal.

Voortgang bouw
De bouw is gestart op 11 januari jl. en de bouwer, Ter Steege Bouw Vastgoed Rijssen BV, heeft de bouw ondanks twee weken vertraging door de vorst voortvarend ter hand genomen. Dat heeft de weg vrij gemaakt voor de oplevering van de eerste acht woningen nog vóór de bouwvakvakantie. De andere zes volgen, als alles conform planning verloopt, in de week van 10 september a.s.

Oplevering
De opleveringen worden voorafgegaan door een zogenaamde ‘voorschouw’, die een week voor de officiële oplevering plaatsvindt. De meeste leden van het CPO hebben het advies van Ter Steege overgenomen om zich tijdens de officiële oplevering te laten bijstaan door een deskundige van de Vereniging Eigen Huis, die namens het individuele lid een opleveringskeuring uitvoert.

Acht gelukkige eigenaren kunnen hun vakantiedagen binnenkort dus gebruiken om hun nieuwe woning bewoonbaar te maken en te verhuizen!

Benieuwd naar dit project? www.cpo-vo.nl