Stand van zaken de zuidrand Veenderij

De zuidrand van Veenderij, met de eilanden H, I, J en K, is het laatste deel dat ontwikkeld wordt in dit waterrijke gebied. Hier wordt een gevarieerd programma aan woningen verkocht door diverse ontwikkelaars. Bij het nieuwbouwaanbod op deze website vindt u meer informatie, lees verder>.

De werkzaamheden voor het bouwrijp maken van de zuidrand zijn in volle gang. De kabels en leidingen gaan de grond in voor de nodige voorzieningen en er worden (bouw)wegen aangelegd.

De eerste projecten (BLAUW!, De Uitkijck en Het Watereind) zijn in verkoop en rond de zomer en in het najaar worden nog enkele projecten en vrije kavels verwacht. Zodra er nieuws over een nieuw project of een start verkoop bekend is, melden wij dat op deze website/social media en via onze nieuwsbrief.

Staat u nog niet ingeschreven voor deze nieuwsbrief? Doe dat dan hier> om op de hoogte te blijven!