Nieuwe bruggen Veenderij

Op 30 oktober j.l. werden – als deel van de werkzaamheden bouwrijp maken van Eiland L – in Veenderij twee langzaamverkeersbruggen geplaatst. Wij maakten daar een leuke filmimpressie van.

Klik op onderstaande foto om de film te starten.