Laanverjonging deel Dragonderweg

Binnenkort wordt de laanverjonging van een deel van de Dragonderweg uitgevoerd. Het gaat om het wegvak tussen de Spitsbergenweg en de tijdelijke bussluis bij de aansluiting op de Waterhoen (Eiland G, Veenderij).
De laanverjonging houdt in dat van de 100 bomen circa 70 bomen worden gekapt die in een slechte conditie blijken te zijn of gevaar kunnen opleveren bij storm e.d.
Er blijven 29 bomen staan. Hierdoor blijft het volwassen groene karakter van de wegbeplanting tijdens de laanverjonging behouden. De bomen worden in de winter gekapt.
In het voorjaar vindt direct herplant van nieuwe jonge bomen plaats, zodat de verjongde laan zich meteen kan ontwikkelen. Net voor de laanverjonging verrichten nutsbedrijven werkzaamheden aan kabels en leidingen.

De planning van de werkzaamheden is als volgt: