Voorlopig ontwerp inrichtingsplan de Brink

De definitieve inrichting van de Brink, het centrale plein in Veenendaal-oost tussen het Ontmoetingshuis en het Kloppend Hart Huis, komt in zicht. De hoofdfuncties en de opzet van het plein zijn in een eerder stadium bepaald. In aansluiting op de plannen voor het winkelcentrum en de andere functies rond het plein is in de afgelopen periode het ontwerp voor het plein verder uitgewerkt. Op dinsdag 6 maart 2018 is dit Voorlopig Ontwerp Inrichtingsplan voor de Brink getoond en toegelicht tijdens een inloopavond.

inrichtingsplan Brink Veenendaal-oost