Gemeente Ede onderzoekt locaties windmolens

De gemeente Ede gaat nader onderzoek doen naar 10 mogelijk geschikte locaties voor windmolens. Het zoekgebied ligt langs de A12 en de A30. Dit heet ‘Energiecluster A12-A30’. Op onderstaande kaart zijn de zoeklocaties aangegeven.

Deze zomer en in het najaar worden de locaties verder onderzocht. Eerst wordt een plan-MER (Milieu Effect Rapportage) opgesteld. Daarin wordt onder andere beoordeeld of de windmolens voldoen aan de regels over geluidsbelasting en slagschaduw op woningen. Ook het effect op vogels en andere dieren wordt onderzocht. Tot slot wordt bekeken of het project financieel haalbaar is.

Informatiebijeenkomst
Op 22 juni 2021 organiseert de gemeente Ede een digitale informatiebijeenkomst. Aanmelden kan via edevoordewind@ede.nl. Bij een aanmelding ontvangt u een link naar de bijeenkomst op 22 juni 2021.

Meer informatie vindt u op www.ede-natuurliik.nl.

Bron: gemeente Veenendaal