Eerste straatnamen Veenderij bekend

De Commissie Straatnaamgeving heeft onlangs een advies neergelegd bij het College voor de eerste straatnamen voor Veenderij. De namen voor de eerste wooneilanden, te weten G en F, zijn bekend. Op wooneiland G komen straks straatnamen als Meerkoet, Waterhoen, Aalscholver en Roerdomp. Op eiland F zijn dat namen van waterplanten, zoals Lisdodde, Waterlelie, Waterviolier en Dotterbloem.
Het plangebied Veenderij heeft een belangrijke historische context. Vanuit dit gebied is het veen ontgonnen en is Veenendaal destijds ontwikkeld. Een aantal wooneilanden in Veenderij zal straks ook straatnamen kennen met het thema Veen. En wie in de toekomst Veenderij binnen rijdt, gaat dat doen over de (ontsluitingsweg) Veenraden.