College Veenendaal wil geen Edese windmolens bij gemeentegrens

Er is vervolgonderzoek gedaan naar geschikte locaties voor windenergie in Ede. Hieruit blijkt dat er 19 geschikte locaties zijn voor windmolens. Hoeveel het er worden, wordt in de komende periode duidelijk. De gemeente Veenendaal wil ruime afstandsnormen tussen deze windmolens en haar woonwijken. Dit geldt onder andere voor Veenendaal-oost.

Afgelopen zomer werd een eerste inventarisatie naar geschikte locaties voor windenergie in Ede gedaan. Daar kwamen 10 locaties uit waar windmolens eventueel mogelijk zijn. Deze locaties liggen in het zogenaamde Energiecluster A12/A30.

Een groot deel van de Veenendalers heeft een brief gekregen over de uitkomsten van het vervolgonderzoek.

Op de website www.duurzaamveenendaal.nl vind je alle relevante informatie over dit onderwerp. Lees hier verder>