Bouwrijp maken zuidelijke wooneilanden gestart

Onlangs is een begin gemaakt met het bouwrijp maken van de zuidelijke wooneilanden A, B en C in Veenderij. Op deze plek zal straks onder andere het project Archipel (nu in verkoop) worden gerealiseerd. Ook wordt momenteel gewerkt aan de ontwikkeling van een nieuwbouwproject van Klok Groep.

De werkzaamheden voor het bouwrijp maken worden uitgevoerd door aannemer Van Hattum Infra. De afronding van het bouwrijp maken wordt in september 2019 verwacht.