Bomenkap Meentdijk en herplanten

In Veenendaal worden de komende tijd zo’n 265 essen gekapt, die  lijden aan de Essentaksterfte. Ook de 32 essen, die aan weerszijden van de Meentdijk staan, worden gekapt. Deze boomziekte, die vanwege de kans op afbrekende takken een gevaar voor de omgeving vormt, is in 2016 massaal over Nederland verspreid en is afkomstig uit Oost-Europa. Bestrijding van deze ziekte is momenteel onmogelijk. De ziekte, die veroorzaakt wordt door een schimmel, zorgde in 2010 in het noorden van het land voor aantasting van grote stukken bos.

Start uitvoering
Vanaf zaterdag 9 februari wordt gestart met de kapwerkzaamheden. Naast het kappen en afvoeren van de bomen worden ook de boomstobben gefreesd en de bermen opnieuw afgewerkt.

Herinrichting Meentdijk
In verband met de herinrichting van de Meentdijk en het bouwrijp maken van de wooneilanden ABC in Veenderij zal o.a. aan de noordkant van de Meentdijk een nieuwe watergang met een berm en natuurvriendelijke oever worden gegraven. Daarna wordt een bomenplan opgesteld en zullen toekomstbestendige boomsoorten aan weerszijden van de Meentdijk worden herplant. Naar verwachting kan dit in 2020 plaatsvinden.

Vragen?
Directievoerder inzake deze werkzaamheden is de heer R. Platter van de afdeling Wijk- en Stadsbeheer van de gemeente Veenendaal. Hij is bereikbaar op 0318-538 586.