Bijeenkomst Rondweg-oost op 17 oktober a.s.

Op woensdag 17 oktober a.s. organiseert gemeente Veenendaal een bijeenkomst over de Rondweg-oost in het Ontmoetingshuis aan de Spiesheem 54 in Veenendaal. Inloop is vanaf 19.15 uur, het programma loopt van 19.30-20.45 uur.

De gemeente vraagt belangstellenden/betrokkenen mee te praten over de voorgestelde wegverbreding en de geluidswerende voorzieningen. Meer informatie vindt u op www.veenendaal.nl/actueel.