Bereikbaarheid i-centrum langzaam verkeer

Tijdelijke afsluiting fietspad Gelders Benedeneind – Van Essenlaan

Vanaf donderdag 24 juni is het fietspad bij het i-centrum langs de Van Essenlaan tijdelijk afgesloten tussen de kruising Veenderij/Buurtstede en het Gelders Benedeneind. Met de auto blijft het i-centrum gewoon bereikbaar, voor voetgangers en fietsers wordt een omleidingsroute ingesteld over eiland L (het eiland tegenover het i-centrum).

Op de routekaart (zie onderstaande link) is de afsluiting aangegeven in een rode stippellijn tussen twee verkeersafsluitingsborden. In het paars is de route over eiland L aangegeven. De groene lijnen geven de langzaamverkeersroutes aan vanuit Veenendaal, Buurtstede en Veenderij, in rood is de bromfietsroute te zien.

Betrokken bewoners van Veenderij worden vooraf geïnformeerd en uiteraard wijzen de omleidingsborden straks de tijdelijke routes aan.
20210614_VEENDERIJ_ROUTING_fietspad eiland L.