Little child picking peaches

In ontwikkeling: Groenpoort

De stedenbouwkundige opzet van het derde en laatste deelgebied van Veenendaal-oost, Groenpoort, is bekend. In Groenpoort wordt de komende jaren een divers aanbod van circa 970 woningen ontwikkeld.

Het gebied ten noorden van Buurtstede loopt tot aan de Buurtlaan-oost. Het moet eerst bouwrijp worden gemaakt: de grond voorbereiden voor de bouw, de aanleg van bouwwegen, het aanleggen van kabels en leidingen voor de voorzieningen e.d. De ontwikkelaars kunnen dan aan de slag met de ontwikkeling van hun nieuwbouwprojecten en (de verkoop van) het nieuwe woningaanbod voorbereiden.

Naar verwachting wordt in de loop van 2022 gestart met het gefaseerd bouwrijp maken van Groenpoort.

Via deze website vertellen we je gaandeweg steeds meer over Groenpoort. De grote maquette in het i-centrum is inmiddels uitgebreid met het plan Groenpoort. Leuk om eens te gaan bekijken, zo krijg je een eerste indruk van dit nieuwe wijkdeel.

Meld je aan voor de nieuwsbrief, zodat je op de hoogte blijft van nieuwe ontwikkelingen.