Werkzaamheden Van Essenlaan

Van Essenlaan bij Parkzicht

Donderdag 11 oktober wordt het laatste stukje asfalt op de Van Essenlaan vervangen door de definitieve bestrating en wordt de weg versmald. Dat betekent dat de laan, ter hoogte van de nieuwbouw Parkzicht tijdelijk wordt afgesloten.

Bereikbaarheid
Het verkeer wordt omgeleid via de Vrijheem. Hiervoor wordt tijdelijk een stuk groen verwijderd. De werkzaamheden zijn vrijdag 19 oktober klaar.

Groene grens beekWoningen gras waterWaterfiets