Veenendaal, het begin

historie

Historie

Veenendaal dankt zijn bestaan aan de veengrond. In dat veen worden in de zestiende eeuw grote hoeveelheden turf gewonnen: de belangrijkste brandstof van dat moment. Ter huisvesting van de landarbeiders ontstaat de nederzetting Veenendaal. Zodra de turfwinning goed op gang is gekomen en men het zo snel mogelijk naar Amersfoort en de steenovens langs de Rijn wil vervoeren, begint men met het graven van De Grift (later Valleikanaal).

Meer weten over de historie? Kijk dan hier in het gemeentearchief.

Veenendaal, nuchter en bedrijvig

Veel later, in de negentiende eeuw, komt Veenendaal opnieuw tot volle bloei. Ditmaal door de sigaren- en wolindustrie. Gedurende enkele tientallen jaren is het een bedrijvige en gerespecteerde industriestad, die snel doorgroeit.

Tot de dag van vandaag is de invloed van het verleden merkbaar en kenmerkt Veenendaal zich door economische dynamiek en een nuchtere mentaliteit. Met een inwonertal van ruim 63.000 is het uitgegroeid tot een stad, waar veel (nieuwe) bedrijven en moderne forensen zich, mede dankzij de directe ligging aan de A12, prima thuisvoelen.

Industrie

Uitbreiding stad naar oostzijde

De allereerste aanzet tot de oostelijke uitbreidingsplannen van Veenendaal wordt begin jaren ’90 gegeven. Dan besluiten de provincies Gelderland en Utrecht in samenwerking met de gemeenten Ede en Veenendaal een ISEV (Interprovinciale Structuurvisie Ede-Veenendaal) op te stellen.

Het is een lange-termijn visie die tot doel heeft wonen en werken in het gebied optimaal te verenigen. Nadat de diverse studies zijn afgerond, de milieu-effecten zijn meegewogen en de omvang van nieuwe bedrijvigheid en woningbouw zijn vastgesteld, concludeert de gemeenteraad dat Veenendaal-oost de meest aangewezen plek is voor nieuwbouw.

Tijdens de bouwperiode van Buurtstede, het centrale deel van Veenendaal-oost, beschrijft chroniqueur Elke Bruns – als een soort moderne geschiedschrijver – de verschillende kunstprojecten. Zo wordt de historie van deze nieuwe wijk al in een vroeg stadium vastgelegd. De rode draad in de kunstprojecten is het thema ‘Successie’ met daarin de fasen Pionieren, Groei en Climax.

Chroniqueur