Nieuw Wonen

De gemeente Veenendaal, met steun van de provincie Utrecht, is een aantal jaar geleden gestart met het programma ‘Nieuw wonen’. Het centrale wijkdeel Buurtstede is op basis van dit programma ontwikkeld, waarbij ontmoeting, participatie, kunst en cultuur, toegankelijkheid en mobiliteit voor bewoners centraal staan. Op deze website ziet u allerlei voorbeelden van Nieuw wonen in de praktijk.

Ontmoeting en participatie

Samen met uw buren geeft u vorm aan de wijk, nu en in de toekomst. Er is volop ruimte voor ontmoeting, voor eigen initiatieven én ondersteuning daarbij. Elke buurt heeft zijn eigen karakter met bijzondere ontmoetingsplekken. Bewoners worden betrokken bij de inrichting van hun woonomgeving. Door kunst- en cultuurprojecten maakten bewoners al in een vroeg stadium op een leuke manier kennis met hun wijk en wijkgenoten.

Toegankelijkheid

Bij de inrichting van de openbare ruimte is, net als bij de openbare gebouwen, goed gekeken naar de toegankelijkheid: zijn de stoepen e.d. breed genoeg en zijn alle bruggen voor iedereen goed bereikbaar? Verder zijn woningen flexibel van opzet, waardoor het mogelijk is om er je leven lang te wonen.

1521_7009-fotowand-icentrum_3035x268cm_LR-768x680