Nieuws

26 juni inloopavond winkelcentrum Veenendaal-oost

locatie winkelcentrum Veenendaal-oost

Het college van B&W van Veenendaal heeft ingestemd met het ontwerp-uitwerkingsplan ‘Buurtstede – buurtwinkelcentrum Veenendaal-oost’. De voorzieningen met een functie voor heel Veenendaal-oost komen tot ontwikkeling rond het centrale plein, de Brink. Na het Ontmoetingshuis en het Kloppend Hart Huis komt nu ook het buurtwinkelcentrum in beeld. Het uitwerkingsplan maakt concreet de ontwikkeling mogelijk van twee supermarkten in de wijk.

Inloopavond voor omwonenden
Om inwoners van Veenendaal-oost mee te nemen in de plannen voor het winkelcentrum is er een inloopavond op 26 juni 2017. U kunt binnenlopen tussen 17.30 en 19.30 uur in het Ontmoetingshuis. Zowel de ontwikkelende partijen als de gemeente geven een toelichting op de plannen en mensen kunnen vragen stellen.

In het uitwerkingsplan wordt ruimte gemaakt voor 5.000 m² detailhandel en 300 m² bedrijfsactiviteiten en dienstverlening. Boven de voorzieningen komen ruim 40 woningen, aan de pleinzijde. Het uitwerkingsplan ligt vanaf 14 juni zes weken ter inzage. Tijdens deze periode kunnen alle belanghebbenden zienswijzen inbrengen op het plan. Het college beslist vervolgens (afhankelijk van de ingediende zienswijzen) over de definitieve vaststelling van het uitwerkingsplan.

Winkelcentrum Veenendaal-oost stap dichterbij

winkelcentrum Veenendaal-oost

Het college van B&W van Veenendaal heeft ingestemd met het ontwerp-uitwerkingsplan ‘Buurtstede – buurtwinkelcentrum Veenendaal-oost’. Dit ontwerp heeft betrekking op de ontwikkeling van het winkelcentrum met de daarboven geplande circa 40 appartementen. De commerciële en niet-commerciële voorzieningen in het deelplan Buurtstede te Veenendaal-oost zijn gesitueerd rondom het centrale plein, de Brink. Deze voorzieningen hebben een functie voor de bewoners van zowel Veenendaal-oost als Dragonder-oost. Na het Ontmoetingshuis en het Kloppend Hart Huis komt nu ook de bouw van het buurtwinkelcentrum in beeld. Het uitwerkingsplan biedt concreet de mogelijkheid tot ontwikkeling van twee supermarkten in de wijk.

Wethouder Arianne Hollander is blij dat dit uitwerkingsplan er ligt: ‘Het is al lange tijd de wens van inwoners in Veenendaal-oost om een winkelcentrum in de wijk te hebben. Die ontwikkeling maken we nu juridisch en planologisch mogelijk. Het is aan de ontwikkelaars in het gebied om verder invulling te geven aan de winkelruimte en de erboven gelegen woningen. Als gemeente vinden we het belangrijk dat deze stap is gezet en dat de ontwikkelaars binnen de gestelde ruimtelijke kaders aan de slag kunnen.’

Om inwoners mee te nemen in de plannen voor het winkelcentrum komt er een inloopavond op 26 juni juni a.s.. Omwonenden worden hiervoor uitgenodigd. Zowel de gemeente, het ontwikkelingsbedrijf als LATEI projectontwikkeling en De Smalle Akker zijn tijdens deze avond aanwezig om hen te informeren en om vragen te beantwoorden. Het uitwerkingsplan ligt vanaf 14 juni 2017 gedurende zes weken ter inzage.

Start verkoop Van Wanrooij Eiland G

VanWanrooij-Veenderij-nieuwbouw

Na de voorinschrijving dit voorjaar, gaat op dinsdag 27 juni a.s. Van Wanrooij officieel van start met de verkoop van 18 royale woningen op Eiland G in Veenderij. U bent welkom van 18.30-20.30 uur in het i-centrum en op de bouwplaats. Daar wordt meer verteld over de locatie van de bouwpercelen en de zonligging van de woningen, die op percelen staan tot wel 420 m2. Hierdoor kan je altijd van de zon genieten! Prijzen vanaf € 370.000 v.o.n. Tijdens de start verkoop bijeenkomst ligt de nieuwe brochure voor u klaar, net als het Woon!magazine en de prijslijst. Meer weten?

Voor wie de woningen alvast virtueel wil bezichtigen, heeft Van Wanrooij nu de Nieuwbouw App. Deze app geeft een goed beeld van de woningen nog voordat ze gebouwd zijn. Een mooie aanvulling op de informatie van de makelaar.

Wethouder en architect planten boom in patio Ontmoetingshuis

Ontmoetingshuis 2e fase

De nieuwbouw van de tweede fase Ontmoetingshuis in Veenendaal-oost loopt volgens plan en zo is de patio, die oud- en nieuwbouw verbindt, al voor een groot deel afgebouwd. Dinsdag 9 mei plantte wethouder Marco Verloop een boom in de nieuwe patio. Hij deed dat samen met de schenker van de boom, architect Hans van den Dobbelsteen.

‘Al bij het ontwerp van het Ontmoetingshuis stonden bomen centraal’, vertelde de architect. ‘Een plein in Frankrijk, onder bomen, werd als ideale plek genoemd door de gebruikers van het Ontmoetingshuis’. Ook de kunstwerken op de voor- en achtergevel van het Ontmoetingshuis verbeelden bomen. En nu is dan een papier esdoorn geplant in de patio, onder toeziend oog van gebruikers van het Ontmoetingshuis en andere belangstellenden.

 

Succesvolle start verkoop Veenrijk

tweekappersVeenrijk Veenderij

Op woensdag 10 mei j.l. ging het project Veenrijk in verkoop. Dit nieuwbouwproject van ontwikkelaar Lunee Vastgoed omvat 20 twee-onder-een-kapwoningen en 4 vrijstaande woningen op wooneiland G in Veenderij. Documentatie en inschrijfformulieren liggen voor u klaar in het i-centrum aan de Van Essenlaan 1. Meer weten? www.veenrijk.nl.
Inschrijven voor deze woningen kan nog t/m dinsdag 23 mei 12:00 uur middels een volledig ingevuld inschrijfformulier. U kunt dit formulier inleveren bij of opsturen naar Van Ginkel & Van Bemmelen Makelaars, Boompjesgoed 16, 3901 MJ Veenendaal. Versturen per e-mail kan ook: info@ginkelbemmelen.nl

Mijlpaal voor leden CPO Veenendaal-Oost

CPO Veenderij Veenendaal-oost

Op 12 april j.l. ondertekenden de veertien leden van de Vereniging CPO Veenendaal-Oost de koop-/aannemingsovereenkomsten. Ter Steege Bouw en Vastgoed BV uit Rijssen gaat de woningen in dit project bouwen, het instituut Woningborg garandeert de afbouw van de woningen. Namens Ter Steege ondertekende directeur Arjan van ‘t Hul de overeenkomsten. Het CPO-project ligt straks op wooneiland F in Veenderij.

De afgelopen tijd zijn de leden druk bezig geweest met ontwerpen en indelen van hun woningen en met het kiezen van keukens, badkamers e.d. De officiële bijeenkomst werd afgesloten met een toast. De start bouw is voorzien voor begin november a.s., de oplevering voor mei 2018.

Succesvolle start verkoop Wooneiland D

WooneilandD, Veenderij

Woensdagavond 19 april startte de verkoop van de woningen in het project Wooneiland D.
Locatie: i-centrum, Van Essenlaan 1 in Veenendaal. Het project omvat rij- en hoekwoningen, geschakelde bungalowwoningen, twee-onder-een-kapwoningen en vrijstaande woningen. 
U kunt zich inschrijven voor uw favoriete woning. Volledig ingevulde formulieren, welke ontvangen zijn voor maandag 1 mei 2017 om 12.00 uur worden meegenomen in de toewijzingsronde. Voor meer informatie en downloaden van het inschrijfformulier: www.wooneilandD.nl

Maquette Veenendaal-oost weer up-to-date

maquette Veenderij Veenendaal-oost

Onlangs is de grote maquette in het i-centrum helemaal bijgewerkt. Dat betekent bijvoorbeeld at alle opgeleverde projecten in Buurtstede zijn aangepast. Ook de eerste drie wooneilanden van het zuidelijk wijkdeel Veenderij zijn ge-update. Het is nu goed te zien waar de nieuwe projecten liggen en welke woningtypes waar gepland zijn. Benieuwd? Loop dan gerust eens bij ons binnen en bekijk de maquette (1:500). De koffie staat klaar!

Wethouder plant eerste nieuwe boom Dragonderweg

wethouder Stroobosscher plant eerste boom

De bomen aan de Dragonderweg, ter hoogte van Veenderij, zijn vorig jaar gekapt. Nu het voorjaar aanbreekt, is het zover dat het herplanten van de bomen kan starten. Maandag 20 maart startte wethouder Engbert Stroobosscher de werkzaamheden met het planten van de eerste boom.  Aansluitend zet aannemer Van Ginkel de werkzaamheden door met het planten van een bomenrij aan de zijde van natuurgebied De Groene Grens.  Wanneer de kavels in Veenderij langs de Dragonderweg verkocht zijn, worden ook hier de bomen geplant. Wethouder Stroobosscher: “Het is de bedoeling dat hier weer een mooie laan komt. Dat hebben we met de omwonenden afgesproken.”
Bussluis – Tegelijk met de plant van de bomen wordt ook verkeerskundig naar het gebied gekeken. Belangrijk aandachtspunt vormt het verminderen van de verkeersoverlast op deze weg. Daarom wordt in de week van 20 maart een tijdelijke bussluis aangelegd op de hoek van de Dragonderweg – Kleijerweg.

Veenderij groot succes op Nieuwbouwbeurs

Veenendaal nieuwbouwbeurs 2017

Bijna 1200 bezoekers trok de Nieuwbouwbeurs, die op 17 en 18 maart j.l. in het gemeentehuis Veenendaal plaats vond.  Een groot succes, waarbij veel aandacht uitging naar de diverse nieuwe projecten in Veenderij. De opzet van dit nieuwe deelplan van Veenendaal-oost spreekt duidelijk aan.
De komende tijd gaan diverse projecten op de wooneilanden in verkoop, dus houd onze website in de gaten! Aanmelden voor onze nieuwsbrief (onderaan deze pagina) is nog makkelijker, dan ontvang je alle belangrijke nieuwsberichten in je mailbox.

WaterfietsWoningen gras waterGroene grens beek