Nieuws

Nieuwe datum inloopavond Hegeman

tuinkamer Hegeman Bouwgroep Eiland F Veenderij

Vanwege het sneeuwalarm en de slechte weersverwachting ging de geplande informatieavond van Hegeman op maandag 11 december niet door. Er is direct een nieuwe datum gepland:

maandag 18 december van 19.00-20.30 uur
Locatie:  i-centrum, Van Essenlaan 1, Veenendaal

Zet u de datum in uw agenda?

 

Bouw Wooneiland D feestelijk van start

startbouw Wooneiland D Veenderij boom planten

Op woensdag 29 november j.l. vond de feestelijke startbouw plaats van Fase 1 van het project Wooneiland D van ontwikkelaar LATEI uit Amersfoort. De kopers van de woningen, die naar verwachting in de loop van 2018 worden opgeleverd, vierden dit heuglijke moment met elkaar en andere betrokkenen.

Ard de Jong van LATEI en wethouder Arianne Hollander spraken het gezelschap toe en wensten de kopers een mooie en fijne wooncarrière toe in Veenderij. Daarna werd door de wethouder en een viertal kopers als symbolische handeling een flinke boom geplant op het wooneiland. Onder het genot van een hapje en een drankje werd nog nagepraat in de mooie event-truck, die voor de gelegenheid op de bouwlocatie was geplaatst.

Gemeente brengt advies uit aan provincie Utrecht over toekomst Rondweg-oost

Rondweg-oost Veenendaal

‘Leefbaarheid directe omgeving staat centraal’

Een oplossing voor het drukke verkeer op de Rondweg-oost; daar heeft de Provincie Utrecht in het afgelopen jaar onderzoek naar laten doen. De uitkomsten hiervan zijn aan het college van B&W van Veenendaal voorgelegd. Nu adviseert het college te kiezen voor een oplossing die zorgt voor versterking van de leefbaarheid in de directe omgeving, waarbij het uitgangspunt verbreding van de rondweg is. Dit advies is gebaseerd op onderzoeken van de provincie en de adviezen van de Klankbordgroepen.  In december 2017 wordt het collegeadvies voorgelegd aan de gemeenteraad. Aansluitend brengt de gemeenteraad een definitief advies uit aan de provincie Utrecht.

Besluitvorming
De Provincie Utrecht neemt uiteindelijk het besluit over wat er gaat gebeuren met de Rondweg-oost. Dit komt omdat het een provinciale weg is. De Provincie Utrecht is ook verantwoordelijk voor de benodigde ruimtelijke procedures en financiën. De provincie vraagt de gemeente een advies omdat de weg in Veenendaal een belangrijke functie heeft en ook vooral impact heeft op het omliggende gebied. Wethouder Arianne Hollander: “Dit geldt ook voor de ontwikkeling van Veenendaal-oost. Het college stelt de gemeenteraad voor de provincie te adviseren om bij een verbreding van de weg de Prins Clauslaan verdiept aan te leggen. Met een verdieping bij dit kruispunt zijn er namelijk de meeste maatregelen mogelijk voor een goede leefbaarheid voor de omwonenden in Dragonder- en Veenendaal-oost. Dat is voor ons een belangrijk uitgangspunt.”

Afwegingen
De provincie heeft afgelopen jaar aanvullend onderzoek laten doen na eerdere onderzoeken over de bereikbaarheid van oostelijk Veenendaal. Daarna zijn oplossingsrichtingen aangedragen en kansrijke alternatieven onderzocht. In al deze stappen zijn gemeenteraad, inwoners en ondernemers in Veenendaal betrokken. Begin november van dit jaar is een vergelijking van de kansrijke alternatieven gepresenteerd. Deze varianten gaan uit van verbreding van de rondweg op verschillende manieren.

Daarnaast is de Nul-optie (geen aanpassing aan de rondweg) meegenomen. Wethouder Engbert Stroobosscher: “Niets doen, betekent dat het verkeersaanbod blijft toenemen, terwijl de leefbaarheid niet toeneemt. De klankbordgroep Bewoners heeft de Nul-plus-variant aangedragen. Daarbij stellen zij voor alleen de kruispunten van de Rondweg-oost aan te pakken in combinatie met stimulering van het fietsverkeer en het  openbaar vervoer en mobiliteitsmanagement bij bedrijven. Dit zijn goede punten, maar dit biedt helaas niet voldoende oplossing. De verkeersdrukte zal dan blijven toenemen en hierdoor zullen geen maatregelen getroffen langs de weg zelf om de leefbaarheid te verbeteren. Dat vindt ons college onwenselijk, omdat wij zowel de leefbaarheid, verkeersveiligheid en de bereikbaarheid belangrijk vinden. Daarom stelt het college ook voor om een bijdrage te doen van 2 miljoen euro om de leefbaarheid verder te verbeteren bij verbreding. Voor ons zijn verbetering van leefbaarheid en bereikbaarheid onlosmakelijk met elkaar verbonden”.

Reconstructie fietsoversteek Van Essenlaan

fietsoversteek Van Essenlaan Veenendaal

Gemeente Veenendaal heeft aangegeven dat de fietsoversteek op de Van Essenlaan wordt gereconstrueerd, met het doel deze veiliger te maken. Hiervoor worden werkzaamheden uitgevoerd en dat kan leiden tot een iets langere reistijd. Met borden en verkeerslichten wordt de situatie zo veilig en duidelijk mogelijk gehouden. De werkzaamheden duren tot eind december.

Nieuwe bouwkavels te koop Dragonderweg

kavels Veenderij

Droomt u ook van zelf bouwen? Dan is één van de 7 nieuwe vrije kavels aan de Dragonderweg in Veenderij misschien wel de plek voor uw droomhuis! De kavels zijn geschikt voor de bouw van een vrijstaande woning. De ligging is prachtig, met de achterzijde aan het water en uitzicht op natuur- en recreatiegebied De Groene Grens aan de voorzijde. In het i-centrum ligt documentatie voor u klaar.

Prijzen liggen tussen € 245.735,- en € 377.230,- kosten koper maar inclusief BTW.
Kavel oppervlakte: 413 – 634 m2

Kavelcoach/makelaar Jasja Scholtens maakt graag een afspraak met u om alle mogelijkheden te bespreken. Kijk hier voor meer informatie.

Woonmarkt goed bezocht!

Nieuwbouw, Woonmarkt Veenderij Veenendaal-oost

Het was lekker druk tijdens de Woonmarkt in Oost. Zo’n  230 bezoekers lieten zich op zaterdag 4 november j.l. door de aanwezige ontwikkelaars en makelaars informeren over hun lopende en nieuwe aanbod aan woningen en vrije kavels. Menigeen maakte een ritje door het gebied Veenderij met de elektrische golfkar om de verschillende projectlocaties te bekijken. De bouw van het eerste project in Veenderij is gestart en in de komende maanden volgen er meer.

Kon u er zaterdag niet bij zijn?
Loop dan gerust eens binnen in het i-centrum (Van Essenlaan 1), dan praten we u graag bij over de plannen voor de wijk en het woningaanbod! Verkoopbrochures en wijkinformatie liggen voor u klaar.

Laanverjonging deel Dragonderweg

Dragonderweg werkzaamheden

Binnenkort wordt de laanverjonging van een deel van de Dragonderweg uitgevoerd. Het gaat om het wegvak tussen de Spitsbergenweg en de tijdelijke bussluis bij de aansluiting op de Waterhoen (Eiland G, Veenderij).
De laanverjonging houdt in dat van de 100 bomen circa 70 bomen worden gekapt die in een slechte conditie blijken te zijn of gevaar kunnen opleveren bij storm e.d.
Er blijven 29 bomen staan. Hierdoor blijft het volwassen groene karakter van de wegbeplanting tijdens de laanverjonging behouden. De bomen worden in de winter gekapt.
In het voorjaar vindt direct herplant van nieuwe jonge bomen plaats, zodat de verjongde laan zich meteen kan ontwikkelen. Net voor de laanverjonging verrichten nutsbedrijven werkzaamheden aan kabels en leidingen.

De planning van de werkzaamheden is als volgt:

  • November 2017: nutsbedrijven voeren werkzaamheden aan kabels en leidingen uit.
  • December 2017: kappen van de bomen.
  • Januari 2018: verwijderen van het wortelgestel van de gekapte bomen.
  • Februari 2018: plaatsen van de openbare verlichting.
  • Maart 2018: planten van de nieuwe bomen.

Start verkoop Eiland F op 25 oktober

Eiland F Klok groep Veenderij

Op woensdag 25 oktober a.s. start de verkoop van het project Eiland F van Klok Groep. De 21 woningen variëren in vele types, zoals drie-onder-een-kapwoningen, twee-onder-één-kapwoningen en één vrijstaande woning. Binnen deze types bestaan weer veel variaties. Een afwisselend plan waarbij bijna iedere woning zijn eigen identiteit heeft. Alle informatie is dan compleet en beschikbaar via de website. Op de website vind je vanaf 25 oktober een online inschrijfformulier om je in te schrijven voor 1 (of meerdere) woningen, met een inschrijfperiode tot woensdag 1 november 12.00 uur.

Uiteraard is het ook mogelijk om 25 oktober de brochure persoonlijk op te halen. Graag nodigen we je uit om naar het i-centrum te komen. De koffie staat klaar en de makelaar en projectontwikkelaar zijn aanwezig om al je vragen te beantwoorden.

Locatie: i-centrum, Van Essenlaan 1, 3907 JA Veenendaal
Datum: woensdag 25 oktober
Tijd: 18:00 – 20:00 uur

Bouw-werkzaamheden in Veenderij gestart!

eerste bouwwerkzaamheden Veenderij, Altum, OPUS

Deze maand zijn in Veenderij – op het eerste wooneiland van Veenendaal-oost –  de graafwerkzaamheden gestart ter voorbereiding op de bouw van diverse projecten. Op 11 oktober jl. gingen de allereerste palen in de grond van Veenderij. De kop is er af!  In de komende weken en maanden volgt de officiële start bouw van meerdere nieuwbouwprojecten in Veenderij, een feestelijk moment voor alle betrokken kopers en ontwikkelaars.

Blik op de toekomst
Het water in Veenderij voegt een extra beleving toe aan het wonen en de belangstelling voor een nieuwbouwwoning in Veenderij is dan ook groot. De verkoop van de projecten op de eerste drie wooneilanden verloopt voorspoedig, reden voor het Ontwikkelingsbedrijf Veenendaal-oost om zich volop te richten op de opzet voor de eerstvolgende wooneilanden. Naar verwachting kunnen de eerste woningen daar nog voor de zomer van 2018 in (voor-)verkoop worden gebracht.

i-centrum open tijdens NVM Open Huizen Dag

maquette i-centrum Veenendaal-oost Veenderij Buurtstede

Zaterdag 30 september is het weer NVM Open Huizen Dag. Zoals gebruikelijk is het i-centrum dan ook geopend.

Van 10.00-13.00 uur bent u van harte uitgenodigd om eens vrijblijvend binnen te lopen en te ontdekken wat de wijk te bieden heeft. We hebben een prachtige maquette, waarop de opzet van Veenderij met de wooneilanden goed is te zien. Ook krijg je dan een mooi beeld van wat al in Buurtstede is gebouwd. Onze informatrices vertellen u graag over het huidige woningaanbod, de opzet van de wijk en wat er zoal nog verwacht wordt.

En natuurlijk staat de koffie klaar!

 

WaterfietsGroene grens beekWoningen gras water